Medaricu's Salikin/(I-II-III Tek Kitap Ciltli)Kur'ani Tasavvufun Esasları

İbn Kayyım El-Cevziyye

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
İbn Kayyım El-Cevziyye
TARİH
2017-07-21
ISBN
9755746777
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,57 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. O, Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç cildde son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır.İbn Kayyım “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir.Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur diyebiliriz.

...urumda. Dünyada ve ahirette Allah'ın rızasını kazanmak an ... Kültür TV | Medaricu`S Salikin (1-2-3) | Kitap Detayları ... .. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. Günümüzde dinin esasını teşkil eden iman rükünleri Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuş durumda. Dünyada ve ahirette Allah'ın rızasını kazanmak an.. ...Yayınları 5 Şubat Yayınları 7 Beyza Yayınları A.E ... Medaricu's Salikin I II III Tek Kitap Ciltli Kur'ani Tasavvufun... ... .. ...Yayınları 5 Şubat Yayınları 7 Beyza Yayınları A.E. Yayıncılık A7 Kitap Abaküs Yayınları Abm. Press Thorsons Three Leaves Three Rivers Press Threshold Editions THRIVE. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur'ân'a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Medaricu's Salikin (3 Kitap Takım). Alış-Veriş Listeme Ekle. Medaricu's Salikin/(I-II-III Tek Kitap Ciltli)Kur'ani Tasavvufun Esasları. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medaricu`s Salikin (1-2-3). Yayınevi. tanımasının yollarına işaret eden bu eser boyunca İbn Kayyım, değindiği konularda Kitap ve Sünnetin ışığını ve sesini hep duyurmaya çalışır. 120 TL. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. ...İbn Kayyım, değindiği konularda Kitap ve Sünnetin ışığını ve sesini hep duyurmaya çalışır. Medaricu's Salikin 1-2-3 (3 Kitap Takım); Kur'anı Tasavvufun Esasları. Tanımaya çalışacağımız kitap, onun muhalled eserlerinin başında olan "Medâricu's Sâlikîn Beyne Menazili İyyâke Na'budu ve İyyâke Nestain" dir. 84 TL. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. ...Tasavvufun Esasları ) 3 Cilt Bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur'an ayetlerine dayanarak imanın gerçek Medaricus - Salikin 3 Cilt TAKIM. İbn-i Kayyim el-Cevziyye....