Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye

Muhyiddin İbn Arabi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Muhyiddin İbn Arabi
TARİH
2017-06-09
ISBN
9752554658
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,16 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Elinizde bulunan Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti’nin manevi manada ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu göstermeye ve hem Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu ifadeye kâfidir. Zira Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) Efendimiz buyurdular ki; “Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, 1, 24).O, Cenab-ı Hakk tarafından kendisine ilham olunan gaybi haberleri bu eserine yazmış ve hatta kendi kabrinin kaybolacağını, asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından keşfedileceğini ima ile ifade etmiştir.İbni Arabî hazretleri ayrıca Hilafet mührünün sahibi Osmanlının kuruluşunu, kudretini, Mısır ve Bağdat gibi diyarların fetihlerini, padişahların isimlerini, yıkılış sürecini anlatmıştır. Türkiye için mühim, Müslümanlar için ise sevinç vesilesi olacak müjdeler vermiştir.Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

... şerhin değerlendirilmesi. Selçuk Dergisi, (4), 101-111 ... Eş-Şeceretü'n-Numaniyye Fi'd-Devlet-i Osmaniyye - Muhyiddin İbn... ... . tr_TR. devleti'l-osmâniyye" veya "ed-dâiretün-numâniyye fi'd-devleti'l-osmâniyye" ismiyle bilinen ve "osmanlı devleti hakkında soy silsilesi" anlamına gelen küçük bir risâle kaleme almıştır. Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devlet-i Osmaniyye. 21,00 TL. Sepete Ekle. Elinizde bulunan Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devlet-i Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti'nin manevi... Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce K ... Sadreddin Konevî'nin Eş-Seceretû'n-Nu'maniyye... ... ... Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı; "Şeceretü'n-Nu'mâniyye fî Devleti'l-'Osmâniyye". Kitabı'nda, Osmanlı'nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler. ...çıkarmak) ve Kur'ân'daki bâzı âyetlere dayanarak "Şeceretü'n-Numâniyye fî Devleti'l-Osmâniyye" veya "Ed-Dâiretün-Numâniyye fi'd-Devleti'l-Osmâniyye" ismiyle bilinen ve "Osmanlı Devleti... Eş-Şeceretü?N-Numaniyye Fi?D-Devlet-İ Osmaniyye en uygun fiyatı GittiGidiyor'da! Eş-Şeceretü?N-Numaniyye Fi?D-Devlet-İ Osmaniyye için satıcı açıklaması. (#551953673). En yeni Eş-Şeceretü'n-Numaniyye fi'd-Devlet-i Osmaniyye kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, kitaplardan alıntıları, yazarlardan sözleri, okurları listeleyebilirsiniz. Osmanlı ile ilgili bu kerametin Muhyiddin ibn Arabi'nin istihracıyle yer aldığı Şecere-tül Nu'maniyye fi'd-Devleti'l-Osmaniyye adlı kitap Şeyh-i Ekber olarak da bilinen Muhyiddin ibn Arabi'ye isnad ediliyor. eş-şeceratü'n-nu'maniyye fi'd-devleti'l-osmaniyye. şükela: tümü | bugün. : Muhyiddin İbn Arabi. Devleti`l Osmaniyye Eş Şeceretü`n Numaniyye Fi`...