Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp

Mehmet Kaan Çalen

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mehmet Kaan Çalen
TARİH
2018-06-30
ISBN
6051557076
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,76 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Elinizdeki çalışma, Mehmet Kaan Çalen’in muhtelif tarihlerde modern Türk düşüncesinin iki büyük ismi Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura üzerine kaleme aldığı yazı ve tebliğlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte kitap, birbirinden bağımsız makalelerin derlemesinden ziyade, anlamlı bir büyük başlığın parçaları olarak belirip modernleşme ve milliyetçilik tarihimiz içinde çatallanarak daha geniş açılımlar halinde işlenebilecek temel meseleleri içeren bir görünüm arz ediyor. Bu iki büyük ismin fikrî mesailerinin üzerine gölgesi düşen biyografik detayları da aynı monografi bütünlüğüyle sunma başarısını gösteren bu çalışma, yazarının ifadesiyle, “kendi küçük bağlamları ve perspektifleri içinde muhtelif ayrıntıları derinleştirmek suretiyle özel olarak Akçura ve Gökalp’ın, daha geniş bir zemin üzerinde ise modern Türk düşüncesinin kimi mesele ve olgularının anlaşılmasına katkı” sunabilecek semereli fikir egzersizlerinin ürünüdür.

...ürriyetçiliği damgasını vuracaktı. Ziya Gökalp ise toplumsal sınıf kavramını reddediyordu ... Millet Gazetesi » Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in Üçlü Tasnifleri: Üç... ... . Ona göre sınıf yok, meslek vardı. Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbir şehrinde dünyaya geldi. imtiyaz sahibi olarak Mehmet Emin Bey, murahhaslığına Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet Bey ve Ziya Gökalp seçildi. Yusuf Akçura Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet Müftüoğlu kuşağında yer Yusuf Akçura, 1876 yılının Aralık ayının ikinci gününde, Volga suyu kıyısında Simbir kentinde dünyaya geldi. 2 Yusuf Akçura ve arkadaşı Ahmet Ferit, birlikte Paris'e geldikten sonra "Serbest Ulfimu Siyasi ... Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp | bkmkitap.com ... . 2 Yusuf Akçura ve arkadaşı Ahmet Ferit, birlikte Paris'e geldikten sonra "Serbest Ulfimu Siyasiye Mektebi"ne kaydoldular. 13 Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp 147 II. Elinizdeki çalışma, Mehmet Kaan Çalen'in muhtelif tarihlerde modern Türk düşüncesinin iki büyük ismi Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura üzerine kaleme aldığı yazı ve tebliğlerden oluşmaktadır. Türk Yurdu dergisinin şubat ve mart 2019 sayılarında, Türk milliyetçiliğinin abidevî isimleri Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura'nın "zıtlığı" tartışılıyor. Tartışmayı başlatan Prof. Akçura, Talat Paşanın ve Ziya Gökalp'ın bütün ısrarlanna rağmen ittihatçıların merkez komitesinde yer almadı. Düşünürler, YUSUF AKÇURA VE ZİYA GÖKALP 147 II. ...Mehmet Emin Bey, murahhaslığına Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet Bey ve Ziya Gökalp seçildi. Yusuf Akçura'nın Türkçülük ile ilgili düşüncelerinin İstanbul'da, Rusya'da ve Fransa'da geliştiği görülür. Anahtar Kelimeler: Yusuf Akçura, Birinci Dünya Savaşı, Türk Alman İlişkileri, Türk Rus İlişkileri, Türk İngiliz İlişkileri. Ziya Gökalp'in çağdaşları üzerinde belirgin bir etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Mart 1935'te İstanbul'da ölen Yusuf Akçura, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Ziya Gökalp (1876-1924). Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966). tarafından GökBörü Bir Çarş. 19 Ara. 2012 - 1:41. Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in Üçlü Tasnifleri: Üç Tarz-ı Siyaset ve Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak-2. 13.30 TL. Elinizdeki çalışma, Mehmet Kaan Çalen'in muhtelif tarihlerde modern Türk düşüncesinin iki büyük ismi Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura üzerine kaleme aldığı yazı ve tebliğlerden oluşmaktadır. Hilmi Ziya Ülken'e göre " Yusuf Akçura'nın Türkçülük tarihinde mevkii büyüktür. " Kısacası Türkiye Cumhuriyeti doğarken, daha önce Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp tarafından dile getirilenler resmi ve... Meselenin Takdimi Yusuf Akçura'nın "Üç Tarz-ı Siyaset"i ve Ziya Gökalp'in "Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak"ı hiç şüphesiz modern Türk düşüncesinin en önemli metinleri arasındadır. Yusuf A...