Münazarat

Bediüzzaman Said Nursi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bediüzzaman Said Nursi
TARİH
2006-02-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,73 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Beşeriyetin ekseriyetle bozulduğu ve hak din olan İslâmiyyetin hakîkatinin âlemde neredeyse tamâmen ortadan kalktığı Âhirzamanda, kaynağı semâvî olan ve adına "Mehdîyet" denen bir hidâyet cereyânı vardır. Bu kudsî cereyânın, her birinin de "Mehdî" denilen üç mümessili vardır. Bu hakîkata Bediüzzaman Hazretleri şöyle işâret ediyor: "Evet bu zaman; hem îmân ve din için, hem hayât-ı içtimâiyye ve şerîat için, hem hukùk-ı âmme ve siyâset-i İslâmiyye için, gàyet ehemmiyetli birer müceddid ister."Birinci Mehdî, hakàik-ı îmâniyenin mehdîsidir. Vazîfe-i mânevîyyesi takrîben yüz sene devâm eden bu birinci Mehdî´nin yapmış olduğu vazîfe, diğer iki Mehdî´nin vazîfelerine nisbeten çok daha ehemmiyyetlidir.

...sir Mektubat'ta Münazarat Risalesi "Buradan başlansın" dan itibaren yazılmış ve öyle de neşredilmiştir ... Münazarat - Osmanlıca Türkçe Sözlük, Lügât, لغت ... . Hz. Üstadımız bazı haşiyeler ilâve etmiş ve tashihatta bulunmuştur. Selam ve dua ile. Benzer Konular. Münazarat. Munazarat'tan bir soru? "Kasr-ı nurânî-yi İslâmiyeti, ne cür'etle mâtem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz?" Zâten "Münâzarât" isimli eserin asıl muhâtabı da bu İkinci Mehdî ve nûrânî cemaatidir. Üstâd'ın en çok yanlış anlaşılan eserlerinden birisi de, "Eski Said" devresinde kaleme aldığı "Mü ... Münazarat - Turkcewiki.org ... . Üstâd'ın en çok yanlış anlaşılan eserlerinden birisi de, "Eski Said" devresinde kaleme aldığı "Münâzarât"tır. Eğer günümüz problemlerle doluysa elbette bu problemlerin çözümü, asr?n müzmin dertlerinin reçetesi olan Münazarat'a da muhtac?z. Şaban Döğen. Risale Akademi, "Münazarat Okumaları" seminerleri başlıyor. Siyaset Bilimci Doç. medresesindeki" münazaralar, "Yıldız Darülfünununda" Münazarat Okumaları üzerinden güncele taşınacak. Münazarat Risalesi Hakkında. Osmanlıca Münazarat adlı risaleyi mütalaa ederken akla gelen bir suali arz ediyorum: 1329 tarihli Eski Matbu Münazarat risalesinin 151. sahifesinde Medresetüzzehra... travmalar sebebiyle hakikatın anlaşılması oldukça zorlaşmıştır. "Münâzarât" ın doğru anlaşılmasına mâni olan kavramların başında "Demokrasi" gelmektedir. 1. MÜNAZARAT Müellifi Bedîüzzaman Said NursîAzametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bedîüzzaman'ın Münazaratı. münazarat. şükela: tümü | bugün. said nursi'nin hassaten kürt halkına hitab ettiği bir risalesi. reçetetü'l ekrad diye de anılır imiş. Tıklayın ve Münazarat kelimesinin Osmanlıca - Türkçe sözlükte anlamını okuyun. münazarat / münâzarât (Tekili: Münazara) Görüşler, fikirler. Münazaralar. Tartışmalar. MÜNAZARAT (ARAPÇA). Stok Kodu : 02 226. Risale-i Nur Külliyatı'Ndan - el münazarat risalesi - arapça. Nitekim o zaman dahi kendisine: "Yahudi ve Nasara'yı dost edinmeyiniz." manasında anlaşılan ayetin açıklaması sorulmuş. Bu konudaki sual ve cevap şöyle kayda geçmiştir Münazarat kitabında Gece Modu İstatistik Giriş Kayıt. münazarat münazarat - Dünya Sözlük. başlığa ait ilk tanım muhayyer tarafından 2009-05-22 13:04:00 ...