Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bediüzzaman Said Nursi
TARİH
2013-09-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
9,61 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki; bunları sebeblerin yaratması veyâ bu varlıkların kendi kendine olması veyâhut onların "kör, sağır, şuûrsuz" tabiatlarının gereği var olmaları imkân ve ihtimâl dâhilinde değildir.Bütün mevcûdat, mektûbât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniyye ve me´mûrîn-i İlâhiyyedirler. Kâinata Alîm ve Hakîm, Kadîr ve Âdil isimlerinin tecellîlerine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat-ı âlemin her biri, İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn´den istinsâh edilen birer "mektûb" olur. Bu mektûbların asılları levh-i Mahfûz´da ilm-i İlâhî ile yazılmış, akisleri de kudret-i İlâhiye ile âlemde maddeten yazılır. Kâinata Cenab-ı Hakk´ın "Nûr" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa; o Zât-ı Zülcelâl, bütün esmâ ve sıfâtıyla "Nûr" olması i´tibâriyle, bütün mevcûdât O´na karşı şeffâfiyyet kesbederek birer "âyine" olur. Kâinât, bir askerî kışla tasavvur edilse ve Cenâb-ı Hakk´ın "Sultân" isminin tecellîsine mazhar olması noktasında bakılsa, mevcûdat birer "me´mûr" olur.

... nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir ... Yirmiüçüncü Lem'a, Tabiat Risalesi | USa-Video ... ." cümlesini izah... ...Risale-i Nur Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Ragıp Öncel - Haluk İmamoğlu - Lemalar - Yirmi Üçüncü Lema - Hâtime. Yirmi Üçüncü Lem'a. Tabiat Risalesi. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; burada gayet kısa olmak haysiyetiyle, bâzı basamaklar atlanılmıştır. [COLOR=DarkRed]YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A [ ... Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi - Bediüzzaman Said Nursi ... . [COLOR=DarkRed]YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A [COLOR=DarkRed]Tabiat Risalesi [COLOR=DarkRed]On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi... podcast_asa-yi-musa-risale-i-nur-kl_asa-yi-musa-nc-hccet Hüccet-i Imâniye - (Yirmi Üçüncü Lem'a) Tabiat Risalesi - Ikinci Bölüm. i-imâniye-yirmi-üçüncü-lema/id1016417339?i=1000346489065. Tabiat Risalesi. (Onyedinci Lem'anın Onaltıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen Yirmiüçüncü Lem'a olmuştur. Üçüncü kelime. Birincisi. İkinci Muhal. Tabİat rİsalesİ. Konuyu açan sessiz gemi. Onun için, bu zamanda o hâcâtı tam yerine getiren Risale-i Nur, herşeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalblerine yapışıyor. Tabiat Risâlesi ve Şerhi. Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi'nin Şerhi. Muhammed DOĞAN (Molla Muhammed el-Kersî) Hoca'mızdan On Üçüncü Lem'a İstiâze Risalesi Dersi [Giriş-2]. Sünnet-i Seniyye Risalesi - s.2274. On dokuzuncu söz. Risalet-i Ahmediyeye dairdir1. Tabiat risalesi. Yirmi üçüncü lem'a. Tabiat Risalesi (Cep boy, Kod: 0181). 1. fiyat. İnsan Tabiatını Tanıma. 18. Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. Risale-i Nur Dersi, Lem'alar, Yirmiüçüncü Lem'a, Tabiat Risalesi III , Bediüzzaman Said Nursi. Ragıp Öncel - Haluk İmamoğlu - Lemalar - Yirmi Üçüncü Lema - Hâtime. YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ VE TABİAT RİSALESİ - YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'a TABİAT RİSALESİNİN ŞERHİ kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. ...Risale-i Nur Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Necmeddin İlgen - Sözler - Yirmi Üçüncü Söz - Birinci Mebhas. Kültür kategorisinde kendisine yer bulan Yirmi Üçüncü Lem'a Tabiat Risalesi kitabı okumak için harika! Sizlere öncelikle pdf bağlantısını ve ardından da eser özelliklerini vermeye çalıştık. Çantacı Necmi Ağabey Risale-i Nur Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Tabiat Ananın Kocası Kim? | Mehmet Yıldız. ...Ağabey Risale-i Nur Dersleri Necmiilgen.com www.necmiilgen.com Çantacı Necmi Abi Lem'alar Yirmiüçüncü Lem'a Tabiaat Risalesi. Necmeddin İlgen - Sözler - Yirmi Üçüncü Söz - İkinci Mebhas. Tabiat Risalesi On Yedinci Lem'anın On Altıncı Notası iken, ehemmiyetine binaen, Yirmi Üçüncü Lem'a olmuştur. Y...