İslamda Kardeşlik

Salim Alver

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Salim Alver
TARİH
2015-04-10
ISBN
6055021306
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
7,72 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Allahû Teala, Enfal suresinde şöyle buyuruyor:Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların kalplerini uzlaştıramazdın.Yine Al-i İmran suresi 63. ayette şöyle buyuruyor:Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz düşmandınız da Allah kalplerinizi uzlaştırdı. Onun nimetiyle kardeş oldunuz.Kardeşlik İslam akidesine bağlı karşılıklı güven, ihtiram, sevgi, derin duygu ve hislerden ortaya çıkan imanî bir kuvvettir.Bunun içindir ki kardeşlik takva ile alakasından dolayı ortaya çıkan imana bağlı bir sıfattır. Çünkü imansız kardeşlik olmaz, kardeşlik olmadan iman da olmaz.“Kıyamet günü dost olanlar, birbirlerine düşman olurlar. Allah için dost olanlar hariç.”Şüphesiz kardeşlik imandan ayrıldığında şahsi menfaatlere ve zati maslahatlara dönüşür Arkadaşlık, dostluk takvadan ayrıldığı zaman çıkarları arzulamaya, ganimetlerde rekabeteboğuşmaya buğz ve düşmanlığa dönüşür. 

... temeline dayanmaktadır. Ana Sayfa/Genel/İslamda Kardeşlik Ruhu ... KARDEŞLİK - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Vahye muhatap olan ve onu kabullenenler vahyin öngördüğü şekilde bir kardeşlik ortaya koymalıdırlar, bu imanın gerekliliğindendir. İslamda Kardeşlik. Çeşitli kardeşlikler vardır; din kardeşliği, anababa kardeşliği, iş kardeşliği, memleket kardeşliği, yol kardeşliği ve insan kardeşliği gibi. Bir de Peygamber Efendimiz Medine'deki müslümanlarla Mekke'den hicret eden müslümanlar arasında kardeşlik tesis etmiştir. 4- Enfâl, 63. 5- Mahmud Esad, Tarih-i Din-i İslam, İst. 1995, ... İslam Kardeşliğinin Ölçüsü Nedir İslam Kardeşliği Nasıl Olmalı ... . 4- Enfâl, 63. 5- Mahmud Esad, Tarih-i Din-i İslam, İst. 1995, s. 322. Kardeşlik her türden, her sınıftan, her mevki ve makamdan Müslümanı kapsayıcı bir nitelik taşır. Peki, Hz. Peygamberimiz kardeşliğin önemi hakkında ne demiştir? İslam kardeşliğinin ölçüsü nedir? 1.Genel Olarak 'Kardeşlik' Kavramı. Aynı anne ve babadan veya ortak değerlere sahip olan kişilere 'kardeş' denir. İslam dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. İslam kardeşliği nasıl olmalı? İslâm dininde kardeşlik, bütünüyle akide temeline dayanmaktadır. Ancak bu kardeşlik prensibiyle saflar yüce ve büyük Allah'ın sancağı altında birleşebilir". Kardeşlik Nedir? İslam'da kardeşlik akide temeline oturtulduğu içindir ki, mü'minlerin arasını bozacak her türlü sunî ayrımlar ve böbürlenmeler de haram kabul edilmiştir. İslam tarihi, din kardeşliğinin, merhametin imrendiren örnekleriyle doludur. Tarih boyunca Müslümanlar, hususi ile ecdadımız; Ashab-ı Kiramın gösterdiği güzel kardeşlik örneklerini kendilerine... Bu nedenledir ki İslam, kardeşlik söylemini kardeşlik ahlakı ve hukukuna riayet ile temellen dirmiş ve kardeşliğin böyle bir zeminde hayat bulacağına ve anlam kazanacağına işaret etmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında prestijini koruyabilir. Kardeş mesabesinde olan İslâm topluluğunun bütün üyeleri huzur ve rahata da kavuşabilir. Her kişiye karşı kardeşlik duygusu da duyulmaz. KARDEŞLİK. Müellif: MUSTAFA ÇAĞRICI. Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi. Kur'an'da kardeşlik kavramının farklı ilişki biçimlerini ortaya koyduğu görülmektedir. Nesep ilişkisi. İslamda Kardeşlik. Ayette de belirtildiği gibi ''ancak kardeştirler''. Peki İslam'da kardeşlik ne demek? Kardeşlik: birlik, beraberlik, sevgi, şefkat, yardımlaşma, ahlak, güven ve samimiyettir. İslamda Kardeşlik. Çeşitli kardeşlikler vardır; din kardeşliği, anababa kardeşliği, iş kardeşliği, memleket kardeşliği, yol kardeşliği ve insan kardeşliği gibi. Esas kardeşlik din kardeşliğidir. Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - ahlak ve imani dersler. İslamda Kardeşlik. Çeşitli kardeşlikler vardır; din kardeşliği, anababa kardeşliği, iş kardeşliği, memleket kardeşliği... Sadakat ve ihlas kadar önemli bir diğer mümin ...