Osmanlı’nın Merkezi Afrika’ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı

Ahmet Kavas

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ahmet Kavas
TARİH
2018-06-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,58 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da daha ziyade sahil şeridi boyunca hâkimiyet kurduğu, iç bölgelere ise hemen hemen hiç nüfuz edemediği yaygın bir kanaat olarak ifade edilmektedir. Bölge haritalarında ise bu iddianın aksine Fizan bölgesi, bilhassa son dönemlerde Devlet-i Aliyye’nin sınırları içerisinde gösterilmektedir. İstanbul’dan bir memur veya askerin aylar süren yolculuğu sonunda görev yerine ulaşabildiği bu sancağın birçok noktasında idare sadece bir kaç memurla devam ettirilmişti. Yerli ahalinin halife olarak kabul ettikleri padişaha bağlılıkları dolayısıyla bu hâkimiyet dört asır iki büyük isyan ve genelde küçük bir kaç baskın dışında huzur içinde devam etti.Afrika’nın iç bölgelerinde yer alan Fizan, yurdundan binlerce kilometre uzaklıkta devletini temsil etmek üzere yola çıkan nice görevlinin ağır ve alışık olmadığı iklim şartları sebebiyle vazifeleri başında öldüğü bir yerdir. Birçok mutasarrıf buradaki göreve talip olurken vazifesi başında vefat edeceğini bilmektedir. Kimisinin sürgün olarak kabul ettiği bu Osmanlı sancağı, kimisi için de Avrupa sömürgeciliğini durdurmak ve Bilâdü’s-Sudan Müslüman toplumlarıyla bir buluşma mahallinin muhafazası hatta onlara yardım edebilmek için son derece stratejik bir mevkidir. Kısacası burası eskilerin tabiriyle “Osmanlı Devleti’nin Siyah Afrika’ya açılan kapısı, kilidi ve penceresi” konumundadır. Devletin buradaki varlığı güneydeki sultanlıkların varlığıyla birlikte yürümüştür. Onların yurtları, Fransa ve İngiltere tarafından işgal edilir edilmez atalarımız önce Fizan’a ardından Trablusgarp’a veda etmek zorunda kalmışlardır.Ulaşımın son derece zor sağlandığı bu sancak hakkında yaptığımız ve araştırmaya dayalı bu eser, bir başlangıç olup bu konuda yeni tespit edilen arşiv vesikalarıyla bilhassa Osmanlı Devleti’nin son yıllarda gidilip de gelinemeyen bu sürgün yerinin tarihi aydınlatılmaya çalışılmış ve bu çalışmanın “Osmanlı Afrikası” üzerine yapılan çalışmalara yeni bir soluk getirmesi amaçlanmıştır. Kısacası bu çalışma incelendiğinde Devlet-i Aliyye’nin hâkimiyet ve nüfuz alanlarının yeniden tespitinin gerekliliği ve Osmanlı tarihinin gizli sayfalarının bir nebze aydınlatıldığı açıkça görülecektir.

...k merkeziydi. Bugün Libya'nın güneybatısında bir eyalet olan Fizan'a Araplar da Fezzan diyorlar ... Bir Osmanlı Sancağı Fizan - Crccaz Chercher ... . Gerçekten de Fizan Sancağı, başşehri Murzuk ile Merkezi Afrika'ya en yakın Osmanlı toprağıydı. Osmanlılarm özellikle Kuzey Afrika'daki varlığı münasebetlere etki eden en mühim faktörlerdendi. Fizan (Arapçası Fezzan), 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu' nda en korkulan sürgün yeriydi. Sancak merkezi, 19. yüzyılın ikinci yarısında nüfusu 5 bine ulaşan Murzuk'tu. Osmanlı`nın ... Osmanlı'nın Merkezi Afrika'ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı ... . Sancak merkezi, 19. yüzyılın ikinci yarısında nüfusu 5 bine ulaşan Murzuk'tu. Osmanlı`nın Son Sancağı. 01.10.2014 02:15. Sancak bölgesinin toplam nüfusu 500 bin… Örneğin Sırbistan'ın resmi kanununa göre bütün dinler ve dini merkezler eşittir. Crccaz chercher Pour vous de trouver. Bir Osmanlı Sancağı Fizan. related results about 48. Osmanlı'nın Merkezi Afrika'ya Açılan Kapısı Fizan Sancağı YAZAR: Prof. 1 posts. Fizan Sancağı, Osmanlı Devleti'nin Siyah #Afrika 'ya açılan kapısı, kilidi ve penceresiydi. Müslüman toplumlarıyla bir buluşma mahalli ve #Avrupa sömürgeciliğine karşı koyma merkeziydi. Osmanlı'nın Afrika'nın kuzey ve doğusundaki etkinliği bilinen bir gerçektir. Başta Fransa olmak üzere AB üyeleri ve komşu ülke Nijerya, Nijerlilerin göç ettiği en önemli merkezlerdir. 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde en ilgi çeken duraklarından biri olmuştu. Afrika'nın kapısı: Sevakin Adası. BİR OSMANLI SANCAĞI FİZAN Osmanlı Devletinin Afrika'nın iç kısımlarına kadar uzanan en uzak bölgesi Fizan'dır. Fizan 2. Abdülhamit döneminde sürgünlerin merkezi durumundadır. 26 Ocak 2013 Cumartesi. Osmanlı'nın bilinmeyen Afrika sınırları-Erhan Afyoncu. anlaşma gereğince paylaştıkları Afrika'nın merkezini işgale başlamaları üzerinde derhal Fizan Sancağı'na gönderildi....