Kader Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bediüzzaman Said Nursi
TARİH
2009-10-01
ISBN
6054285006
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
3,17 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Malum olsun ki; Kader ile cüz´-i ihtiyârî mes´elesi, Âlem-i İslâm´da en ziyâde medâr-ı münâkaşa olmuş bir mes´ele-i îmâniyedir. Bu hususta Cebrîye ve Mu´tezile denilen fırak-ı dâlle ile hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkasının hulâsa-i beyânları şöyledir:Cebriye mezhebi: "Cüz´i ihtiyârî tabir-i diğerle irâde-i insâniye mevcud olmakla beraber irade-i insaniyenin tercih gücü yoktur. Çünkü mahluktur. İnsanın iradesiyle işlediği fiillerde kader hâkimdir. Tercih eden kaderdir. Dolayısıyla mes´uliyet kadere aittir. Ef´âl-i insâniye aynen alem ve âlemdeki fıtrî kànunlar gibidir. Yani nasıl ki, kainatın ve kainattaki fıtri kanunların Allah´a karşı iradeleri yoktur. Allah dilediği şekilde yaratır. Bu noktada mevcudat-ı alem, mes´ul değillerdir. Öyle de insanın işlediği fiillerde dahi tercih gücü yoktur. Dolayısıyla insan fiillerinden mes´ul değildir." Diyor.Mu´tezile: "İnsanın iradesiyle işlemiş olduğu şer fiillerinde kaderin taallûku yoktur. Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyenin şer kısmı doğrudan doğruya insandan sudûr eder. Bu noktada sâdece cüz´-i ihtiyârîye inanmak var, kadere inanmak yoktur." Diyor.Bu iki mezhebe mukabil, hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkası ise; "Ef´âl-i ihtiyâriye-i insâniyede, kat´î olarak hem cüz´î irâdeye hem de kadere berâber inanmak lâzımdır."der

...ldir. "Kader Risalesi" iknaiyyattır, hitabiyattır ... Hasan basrî nin kader risalesi üzerine bir inceleme... ... . Yani muhatabı ikna etmek suretiyle ikna eder, irşad eder. İtikad konusunda farklı düşünceler oluşmuştur. Kader Risalesi'nde bu konular da incelenmiş ve ehl-i sünnet ve cemaatin yolu çok veciz şekilde açıklanmıştır. Şimdi de bu satırları okuyoruz Sual: Kadere îmân nedir? Kader değişir mi? Biz kendi hayatımızı ne derece yönlendiriyoruz?" Söz olarak yazdığı Kader Risalesinde herkesin anlayacağı bir üslûp içinde cevaplamıştır. Kader Risalesi. Bediüzzaman Said Nursî. Sadele ... Kader Risalesiyle Kader Anlayışımızı Yenileyelim | Sorularla Said Nursi ... . Kader Risalesi. Bediüzzaman Said Nursî. Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Adnan Kayıhan - İlhan Atılgan. Ufuk yayınları / risale-i Nur Külliyatı. Kader risalesi. Kader Risalesi. Alt Kategoriler. Kaderle İlgili Muhtelif Sorular. "Tercih bila müreccih muhaldir" ifadesinin kader mevzusunda açılımı nedir? 2.399 görüntüleme. Risale-i Nur ve Kader (drmavi). Kader konusu, temelde bir iman mevzuu olduğu için, öncelikle sağlam bir iman bilgisine ve Kur'an Kültürüne ihtiyaç vardır. Kader Risalesi. Kader Risalesi'nde bu konular da incelenmiş ve ehl-i sünnet ve cemaatin yolu çok veciz şekilde ...