Zerre Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bediüzzaman Said Nursi
TARİH
2005-04-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,17 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu risalenin anlaşılabilmesi için bazı ıstılahi tabirlerin bilinmesi gerekir ki, bu “Zerre Risalesi ve Şerhi” isimli kitabda bu tabirler izah edilmiştir. Bu tabirler; İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz, Kanunlar ve Kuvveler, Levh-i Mahv ve İsbat, Hakikat-i Zaman, Zahir-i Zaman, Tahavvülat-ı Zerrat, Şeriat-ı Fıtriye ve Tabiat, Şeriat-ı Teklifiye, Dehriyyun, Maddiyyun ve Tabiiyyun. İlm-i ilahinin üç nev’i var; Birincisi; Allah’a mahsus ilimdir ki, bunda asla değişme olmaz. Allah’ın bildirdiği müstesna ilm-i ilahiye kimse muttali olamaz. İkincisi; İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin’den ibaret olan Levh-i Mahfuz’dur ki, bunda nadiren değişmeler olur. Üçüncüsü; Levh-i Mahfuz’un aksi ve mukadderatın yazar-bozar tahtası hükmünde olan Levh-i Mahv ve İsbattır ki, burada değişmeler çok olur. Birinci nokta, İki Mebhastır. Birinci Mebhas’ta her bir zerre muhit esma-i ilahiyenin mahzarı, hadsiz faaliyet-i Rabbaniyenin ma’kesi, bütün mevcudatın menşei ve umum kainatın nokta-i mihrakiyesi hükmündedir, denilebilir. İkinci Mebhas’ta zerrenin şuuru taalluk etmeden vazifesini yapıyor olması ve emir dairesinde işliyor olması izah ediliyor. İnsanın vazife-i asliyesi şuurkarane bütün zerrat-ı kainatın vazife diliyle yapmış olduğu zikir ve ibadatı kendi içine alarak, bir zabit ve vekil-i umumî gibi namaz vasıtasıyla, dergah-ı ilahiyeye tazarrukarane takdîm etmektir. İkinci Nokta’da her bir zerrenin hem Allah’ın vücudunu isbat etmesi, hem de vahdet-i ilahiyeyi göstermesi izah ve isbat edilmiştir. Üçüncü Nokta; Kainatta her şeye rahmet edildiğini, verilen ni’metlerin geri alınmadığını, meyvesini, neticesini, manevî hüviyetini, manasını bu alemde bıraktığını müşade ediyoruz. Bu fiiller bir kanun-u Rahmet’e, o da Rahîm bir Zatın vücub-u vücuduna ve vahdetine delalet eder. Madem kainatta bir kanun-u Rahmet vardır, Zerrat’ da bu kanun-u Rahmet’e tabi’dir. Elbette O Rahîm olan Zat, zerrata verdiği vücud ni’metini geri almayacak, haşre götürmek suretiyle, ona daima bir vücudu Rahmetiyle bahşedecektir. Bu hakikatler sadece akılla yazılacak bir iş değildir. Zira Müellif (ra) eserlerinde ehl-i dalalet ve şirkin batıl mesleklerine müthiş bir darbe indiriyor. Onları ilmen mağlub ediyor. Demek bir Alim-i Hakim o zata ilhamen bildirmiş, o da yazmıştır. Bu şekilde hasımlarını manen yani ilmen mağlub etmiştir. Dünyadaki ehl-i dalalet ve meslek-i felsefe şu an bu hakaik karşısında ilmen sukut etmişlerdir. Risale-i Nur Kur’an’ın mu’cize-i maneviyesi olarak bütün dünyayı ilmen mağlub eylemiştir.

...esa rreth unıt DHE grımces - ene ve zerre risalesi - arnavutça ... [Kitap] Zerre Risâlesi ve Serhi - Kitap, Kaset, CD ve VCD Tavsiyeleri... ... . Ene ve Zerre Risalesi,I. hamur ince şamua kağıt , Dikişli cilt, karton kapak , 10,5x16 cm , 375 Sayfa. İnsandaki enaniyetin hikmetini ve zerrelerdeki devamlı değişmelerin tılsımını keşfediyor. Risale-i Nur Dinle. Oturum Aç. Kayıt Ol. Alışveriş sepetiniz boş! MENU. + Risale-i Nur. Zerrelerin hareketleri, zamanın hakikatı, tabiat ve Levh-i Mahfuz'un izahı. İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn'in mukayesesi. Yirmi Dokuz ... Risale-i Nur Dersi - Ene Ve Zerre Bahsi (30.Söz) - YouTube ... . İmam-ı Mübîn ve Kitab-ı Mübîn'in mukayesesi. Yirmi Dokuzuncu Söz. Telvihatı Tisa Risalesi. Ene ve Zerre Risalesi hakkında testler, değerlendirmeler, kitabın karakterleri, diğer baskıları ve daha fazlası. Ene ve Zerre Risalesi. Bediüzzaman Said Nursi. Ene ve Zerre Risalesi -. Söz Basım Yayın. Kazanacağınız Toplam Puan : 40 Puan. Risale-i Nur Dersleri Yeni videolardan haberdar olmak için ABONE OLMAYI unutmayın... Zerre Kiminse Gezdiği Yerler de Onundur / Metin Karabaşoğlu (Risale Okumaları-Zerre Risalesi-3). Risale-i Nur Külliyatı ndan aslına sadık kalınarak kısmen sadeleştirilmiştir Ene ve Zerre Risalesi Bediüzzaman Said Nursî Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Adnan Kayıhan - İlhan Atılgan. Zerre Risalesi okumaları yaparken gelmişti aklıma bu sorular: Belki de âleme eğitilmek için gönderilmiş olanlar yalnız biz değiliz? Dedim ya; ilk kez Zerre Risalesi'ni tefekkür ederken gelmişti bunlar aklıma. Zerre Risâlesi ve Serhi. Su kâinat, bir kitap gibi, içerisindeki bütün mevcudatla birlikte bizlere Rabbimizi târif ediyor, tanittiriyor. Iste "Zerre risalesi ve Serhi" de bu eserlerden biridir. 22.28 TL. Bu risalenin anlaşılabilmesi için bazı ıstılahi tabirlerin bilinmesi gerekir ki, bu "Zerre Risalesi ve Şerhi" isimli kitabda bu tabirler izah edilmiştir. Ene ve Zerre Risalesi. İnsandaki enaniyetin hikmetini ve zerrelerdeki devamlı değişmelerin tılsımını keşfediyor. Zerrelerin harekâtını o derece hikmetli ve muntazam gösteriyor ki; o umum zerreler... Bilhassa 30. Söz olan "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem'a olan "Tabiat Risâlesi", 10. Söz olan "Haşir Risâlesi" gibi mühim eserlerde bu müşkillerin halledildiğini görmek mümkündür. Lemadan bazı ayetler Kudsi Kaynaklar Son Şahitler Küçük Sözler Otuzüç Pencere Yirmiüçüncü Söz Haşir Risalesi Mirac ve Şakkı Kamer Ene ve Zerre Risalesi İhlas Risalesi Uhuvvet Risalesi Hastalar... Bu risalenin anlaşılabilmesi için bazı ıstılahi tabirlerin bilinmesi gerekir ki, bu "Zerre Risalesi ve Şerhi" isimli kitabda bu tabirler izah edilmiştir....