Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Doç. Dr. Cihat Türkben

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Doç. Dr. Cihat Türkben
TARİH
2010-02-01
ISBN
9758377749
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,28 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağ­lık Açı­sın­dan Öne­mi3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Son­raÇü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı3.1.1 Su Kay­bı3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık4. Ha­sat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel veTek­nik İş­lem­ler4.1. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar4.2. Kül­tü­rel Uy­gu­la­ma­lar4.2.1. Bi­le­zik Al­ma4.2.2. Ol­gun­luk4.2.3. Ha­sat5. Ha­sat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve Tek­nik İş­lem­ler5.1. Am­ba­laj­la­ma5.2. Ön So­ğut­ma5.3. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar5.5. Bi­yo­lo­jik Uy­gu­la­ma­lar6. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Stan­dar­di­zas­yo­nu

...YORUM YAZ. Hasad Yayıncılık. Sofralık Üzümlerin Muhafazası Kitabı ... Sofralık Üzümlerin Soğukta Muhafazası (İngilizce) | Directory of Open... ... . 18,57 TL. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı. 3.1. Sofralık Üzümlerin Hasattan Sonra. Çürüme ve Bozulmaları. 9789758377749. 13264250. Sofralık Üzümlerin Muhafazası. Hasad Yayıncılık. 13.89. Sofralık Üzümlerin Muhafazası 1. Üzümün Tarihçesi ve Sistematikteki Yeri 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı Tarım Bilgi Paylaşım Forumu > Tarım Genel > Tarımsal Yayınlar > Sofralık Üzümlerin Muhafazası. 2. Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi. 3. Sofralık Ü ... Farklı Fümigantların Sofralık Üzümlerin Soğukta Muhafazasına Etkisi ... . 2. Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1. Sofralık üzümlerin muhafaza sürelerini ve kalitelerini etkileyen en önemli faktörler; su kaybı ve Botrytis cinerea, Penicillium sp. ve Alternaria sp.gibi zararlı mikroorganizmalardır. Sofralık Üzümlerin Muhafazası. Doç. Dr. Ciha HASAD YAYINCILIK. 1. Üzümün Tarihçesi ve Sistematikteki Yeri 2. Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1. Ana Sayfa Halk Edebiyatı Sofralık Üzümlerin Muhafazası Pdf Kitap İndir. Sofralık Üzümlerin Hasattan Sonra Çürüme ve Bozulmaları 3.1.1 Su Kaybı 3.1.2. ...her bağ bölgesinde Razakı adıyla bilinen gösterişli, yol ve muhafazaya uygun bir sofralık çeşittir. Ege bölgesi bağlarının yarıdan fazlasını teşkil eden çekirdeksiz üzümlerin %90'nı bu çeşit oluşturur. Özet: Tane çatlaması, çürüme ve sap kuruması hasat sonrasında sofralık üzümlerin Bu çalışma 'Alphonse Lavallée' ve 'Antep Karası' üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlardaki... Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi3. Sofralık Üzümler ve Tanımı3.1. Sofralık Üzümlerin Hasattan SonraÇürüme ve Bozulmaları3.1.1 Su Kaybı3.1.2. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1....