Sosyal Hakların KüreselleşmesiUluslararası Çalışma Örgütü ve Diğerleri

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2015-04-09
ISBN
6054579815
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,86 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu kitapta, 1919’daki kuruluşundan beri uluslararası sosyal ağların yaratıcısı ve çeşitli ulusal ve uluslararası aktörler arasında fikir alışverişinin kolaylaştırıcısı olarak ILO’nun rolü ele alınmaktadır. Uluslararası sosyal modellerin ortaya çıkması ve şekillendirilmesinde, geliştiren fikirlerin, uzmanlık bilgisinin ve uygulamaların uluslararası dolaşımında, ILO’nun oynadığı rol vurgulanmakta, modellerin ulusal ve yerel düzeyde toplum üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çağdaş dünyanın şekillendirilmesinde ve küresel bir sivil toplumun oluşturulmasında uluslararası örgütlerin etkisini ILO örneğinde analiz edilmektedir.Sandrine Kott, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde Çağdaş Avrupa Tarihi Profesörüdür. Avrupa’da sosyal refah ve Doğu Avrupa “reel sosyalizm” uygulaması üzerine çalışmaktadır, bu konularda kapsamlı yayınlar yapmıştır. Uluslararası örgütler ve bilhassa da ILO’nun arşivleri ve kaynaklarından yararlanarak uzmanlık alanlarının her birinde uluslar üstü ve küresel boyutlar geliştirmiştir.Joëlle Droux, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde Psikoloji ve Eğitim Bilimleri alanında öğretim üye. Uluslararası çocuk yardım hareketleri, 20. Yüzyılda sosyal ağlar, insani yardım ağları ve İsviçre’de çocuklar ve gençlere yönelik yardım politikalarının uzun vadeli gelişimi hakkında çalışmaktadır.

...ların yaratıcısı ve çeşitli ulusal ve uluslararası aktörler arasında fikir alışverişinin kolaylaştırıcısı olarak ILO'nun rolü ele alınmaktadır ... Sosyal Hakların Küreselleşmesi: Uluslararası Çalışma Örgütü ve... ... . İçeriğe geç. Uluslararası hukuk çalışmaları. uluslararası hukuka dair… Ara. Bu durum, sosyal ve ekonomik hakların git gide ortadan kalkacağının bir göstergesidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation-ILO Devlet, özellikle kamu iktisadi kuruluşlarında yüksek ücret politikası izlemiş ve çalışanlara geniş sosyal haklar vermiştir. Bu yapılanmanın ulusal sosyal politikaları etkilemede Örgütün uluslararası çalışma sözleşmeleri gibi geleneksel araçlarının yanında yeni bazı a ... Uluslararası Çalışma Örgütü (Ilo) ... . Bu yapılanmanın ulusal sosyal politikaları etkilemede Örgütün uluslararası çalışma sözleşmeleri gibi geleneksel araçlarının yanında yeni bazı araçlara da sahip olması ile sonuçlanması güçlü bir olasılıktır....