Gezegensel Ütopya Tarihi

Armand Mattelart

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Armand Mattelart
TARİH
2005-10-17
ISBN
9755394621
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,4 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Çokuluslu şirketlerin damgasını vurduğu "küreselleşen" gezegenimizde iktisadi akıl söylemi ütopyaları da ele geçirdi. Geçmişin dinsel, etnik, ırksal, cemaatsel fikirlere dayanan ütopyaları yerini piyasa söylemine dayanan iktisadi ütopyalara bıraktı. Şimdi dünyaya tek bir ütopya hakim: Neoliberal ütopya. Gezegensel Ütopya Tarihi, Batı dünyasının büyü ütopyasının, Batılıların gelişmenin merkezine yerleştirdiği evrensel değerler üzerinde gelişen birleşmiş bir dünya ütopyasının tarihini gözler önüne seriyor. Dünyanın bütünleşmesi ütopyası, tarih (zaman) ve jeopolitik yapı (mekan) içinde daha iyi ve daha adil bir dünyanın yeniden inşası biçiminde ortaya çıkmıştır. armand Mattelart, Yeni Dünya'nın keşfi, Aydınlanma, bilim ve tekniklerde ortaya çıkan gelişmeler sonucu zaman ve mekan kavramlarının içeriklerinin değişmesiyle dünyanın birleştirilmesinin gereçleri olan dinsel propaganda ve dilsel hegemonyaların modernite içinde ne denli etkili olduklarını ortaya koyuyor. Yazar, günümüz dünyasına egemen olan neoliberal söylemle de hesaplaşıyor; bu söylemin bizleri nasıl "küreselleşme" konusunda koşullandırdığına dikkati çekerken, "küreselleşme" teriminin "evrensel", "kozmopolit", "dünyası", "gezegensel" terimlerinin anlam farklılıklarını belleklerimizden sildiği konusunda bizi uyarıyor. Küreselleşme süreçlerini mekanı giderek bölme, insanları ayırma ve dışlama olarak tanımlayan Bauman gibi Mattelart da küreselleşmeyi mekan/zaman ikili öğesi üzerinde temellendiriyor. Hıristiyan bir ütopya olma niteliğinden arınmış, Aydınlanma'yla birlikte devletler hukukuna dayalı evrensel bir topluma dayanan bir tasarı haline gelmiş Evrensel Cumhuriyet, yani Kozmopolis, yerini kültürün sanayileşmesi, ticarileşmesi gibi unsurlar barındıran, "küreselleşme"ye çokuluslu şirketler aracılığıyla, giderek uluslararasılaşan bir ekonomi dolayımıyla ulaşılan Teknopolis'e bırakıyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Okura, Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde Türkiye'ye yönelik destek ve tepkilerin tarihsel nedenlerini anlamak konusunda kapsamlı bir perspektif sunuyor.

... Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm`in özünü oluşturan dünya yurttaşlığı arasındaki bağları da sorguluyor ... Gezegensel Ütopya Tarihi - Kitap %10 İndirimli Armand Mattelart ... . Gezegensel Ütopya Tarihi, Batı dünyasının büyük ütopyasının, Batılıların Çokuluslu şirketlerin damgasını vurduğu "küreselleşen" gezegenimizde iktisadi akıl söylemi ütopyaları da ele geçirdi. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan 'dünya yurttaşlığı' arasındaki bağları da sorguluyor. Simdi dünyaya tek bir ütopya hakim: Neoliberal ütopya.Gezegensel Ütopya Tarihi, Bati dünyasinin büyü ütopyasinin, Batilil ... Gezegensel Ütopya Tarihi - BKM Kitap ... . Simdi dünyaya tek bir ütopya hakim: Neoliberal ütopya.Gezegensel Ütopya Tarihi, Bati dünyasinin büyü ütopyasinin, Batililarin gelismenin merkezine yerlestirdigi evrensel degerler üzerinde gelisen... Simdi dünyaya tek bir ütopya hakim: Neoliberal ütopya.Gezegensel Ütopya Tarihi, Bati dünyasinin büyü ütopyasinin, Batililarin gelismenin merkezine yerlestirdigi evrensel degerler üzerinde gelisen... New Download Gezegensel Ütopya Tarihi [ Author ] Armand Mattelart [ Kindle ePUB or eBook ] - tbjewellers.co.uk. 424 pages. Gezegensel Ütopya Tarihi. Armand Mattelart. Gezegensel Ütopya Tarihi bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan "dünya yurttaşlığı" arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm`in özünü oluşturan dünya yurttaşlığı arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm`in özünü oluşturan dünya yurttaşlığı arasındaki bağları da sorguluyor. Gezegensel Ütopya Tarihi, bir Eu-topia olarak Avrupa Birliği ile Avrupa Yurttaşlığı ve Hümanizm'in özünü oluşturan 'dünya yurttaşlığı' arasındaki bağları da sorguluyor....