Bir Kavramın Anatomisi Topluluk

Gerard Delanty

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Gerard Delanty
TARİH
2015-04-17
ISBN
6051418797
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,92 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Modern toplumda özgürlük ve bireysellik arttıkça, güvensizlik duygusu, yalnız kalma endişesi de artıyor. Siyasi hareketlere temel oluşturacak bir güvenlik ve aidiyet arayışı, alternatif bir toplumsallık düşüncesi yeniden ortaya çıkıyor. Bireyler, yuvasızlık hissinden kurtulup kendilerini evlerinde hissedebilecekleri topluluk, aidiyet ve dayanışmanın sıcak dünyasına eğilim gösteriyorlar. “Topluluk” uzun zamandır “toplum” kavramıyla karşıtlık sergiliyor ve son zamanlarda modern devletin vaatleri karşısında yaşanan hayal kırıklığı, siyasetin temeli olarak topluluk olgusunun yeniden canlandırılması talebinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Topluluk kavramı, küreselleşme ve bireyleşmenin etkisiyle yok olmanın aksine tekrar diriliyor, hepimiz din, ulus, etnik köken, yaşam biçimi ve cinsiyete dayalı birçok topluluğun üyesi haline geliyoruz.Liverpool Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Gerard Delanty, topluluk kavramına dair ufuk açan bu kitabında, Batı’nın ütopik felsefesinde topluluk görüşünün kökenlerini araştırıyor. Topluluk, cemaat, cemiyet… adı her ne olursa olsun bu yeniden canlanışı postmodern kuram ve çokkültürlülük bağlamında inceliyor. Değişen iletişim yöntemlerinin hem parçalanmayı hem de yeni sosyal bağlar kurmayı mümkün kıldığı bir toplumun yeni topluluk imgelerini açığa çıkarıyor.“Siyasi yelpazenin her iki tarafında da toplumsal çözünme korkusunu ve topluluğun yeniden canlanma çağrılarını görüyoruz.” Anthony GIddens“Cemaate dayalı toplum can çekişiyor ve bu toplum teokratik ya da ulusal bir despotizme dönüşebilir.” AlaIn TouraIne

...urmayı mümkün kıldığı bir toplumun yeni topluluk imgelerini açığa çıkarıyor ... Bir Kavramın Anatomisi Topluluk - Sarmal Kitabevi ... . Gerard Delanty. Modern toplumda özgürlük ve bireysellik arttıkça, güvensizlik duygusu, yalnız kalma endişesi de artıyor. Siyasi hareketlere temel oluşturacak bir güvenlik ve aidiyet arayışı... Gerard Delanty. Modern toplumda özgürlük ve bireysellik arttikça, güvensizlik duygusu, yalniz kalma endisesi de artiyor. Bir Kavramın Anatomisi Topluluk. Gerard Delant EVEREST YAYINLARI. hem parçalanmayı ... Topluluk - Bir Kavramın Anatomisi | Milliyet Sanat ... . Bir Kavramın Anatomisi Topluluk. Gerard Delant EVEREST YAYINLARI. hem parçalanmayı hem de yeni sosyal bağlar kurmayı mümkün kıldığı bir toplumun yeni topluluk imgelerini açığa çıkarıyor. Kitap Adı : Topluluk - Bir Kavramın Anatomisi Yazar : Gerard Delanty Çevirmen : F. Bilge Atay Yayınevi : Everest Yayınları Tür : Araştırma Fiyat : 16 TL. Ana Sayfa Gündem Bir Kavramın Anatomisi - Topluluk. yöntemlerinin hem parçalanmayı hem de yeni sosyal bağlar kurm...