Hüve Nüktesi

Bediüzzaman Said Nursi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Bediüzzaman Said Nursi
TARİH
2006-09-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,91 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. O Kelâm-ı İlâhî´nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir. Bilhassa 30. Söz olan "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem´a olan "Tabiat Risâlesi", 10. Söz olan "Haşir Risâlesi" ve "Hüve Nüktesi" gibi mühim eserlerde bu müşkillerin halledildiğini görmek mümkündür.Hava zerresinde Allah´ın varlığının ve birliğinin cerhedilemez bir şekilde îzâh ve isbât edildiği "Hüve Nüktesi" işte o anahtar eserlerden birisidir. Hüve Nüktesi "Gençlik Rehberi" içinde yer aldığı zaman buradaki kuvvetli îmân hakîkatına karşı gelemeyenler, kitâbı yasaklatma gibi akıl dışı bir yolu seçmişlerdi.Üstâd Hazretleri (ra) konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulunuyor:"Ben zannederim ki; "Hüve Nüktesi" gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinâdgâhı olan tabiat tâgûtunu dağıtmış, kesîf toprakta bir derece saklayabilirken, şeffaf havada Hüve Nüktesi´nden sonra hiç bir cihetle o tâgûtu saklamak imkânı kalmamış ki, küfr-i inâdî ve temerrüd-i irtidâdî sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevkediyorlar."

...adın üzerinde etkili kılan bu azim tesir nereden gelmektedir? Küçük bir Risale-i Nur dersi okunup, Hüve Nüktesi'nden de kısa pasajlar paylaşılıyor ... Sikke-i Tasdîk-i Gaybî - — Hüve Nüktesi - Sayfa 221 - Risale-i Nur... ... . hüve nüktesi hüve nüktesi - Dünya Sözlük. Sıralama. "lâ ilâhe illâ hu" ve "kul hüve'llahü ehad" kelimelerinde geçen "hüve" zamirine bir köprü kurarak ,"hüve" ile "hava" arasındaki kopmaz bağı... Hüve Nüktesi. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim Ve bu ( هُو ) "Hüve" anahtarıyla havanın maddî cihetindeki bu acaibi gördüğüm gibi, hava unsuru da bir ( هُو ) "Hû" olarak âlem-i misal ve âlem-i... (Sözler) Bediüzzaman Hazretleri Hüve Nüktesi'nde "hava" ve "havaî" unsurlarda Cenâb-ı Hakk'ın muazzam kudret ve azametini, zerreler ve onların ti ... Emirdağ Lahikası: Hüve Nüktesi ... ... (Sözler) Bediüzzaman Hazretleri Hüve Nüktesi'nde "hava" ve "havaî" unsurlarda Cenâb-ı Hakk'ın muazzam kudret ve azametini, zerreler ve onların titreşimleri adedince tevhid delillerini gözler önüne... Bediüzzaman Said Nursi. Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. Sözler, s.696; ayrıca bk. On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi). Gayet cüz'î ve küçük bir vazifede, küllî ve geniş bir delil-i ehadiyete işaret eder ki, "Hüve Nüktesi" haşiyeleriyle bunu gayet kısaca isbat ediyor. Hüve Nüktesi. -1-. Çok azîz ve sıddîk kardeşlerim, Kardeşlerim, -2- ve -3-'daki -4- lâfzında, yalnız maddî cihette bir seyahat-i hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütâlâasıyla âni bir sûrette görünen bir... Bediüzzaman Said Nursi. Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. Hüve Nüktesi. Submitted by ali on Thu, 12/21/2017 - 22:20. Language Turkish. Hüve Nüktesi'ni tam anlayan bir mü'minin ilme'l-yakìn îmânı, evliyâların ayne'l-yakìn, belki hakka'l-yakìn îmânı mesâbesindedir. Zîrâ her bir hava zerresi içinde âlemdeki ses ve sûretler kaydedilmiştir. Hüve Nüktesi"Gençlik Rehberi" içinde yer aldığı zaman buradaki kuvvetli îmân hakîkatına karşı gelemeyenler, kitâbı yasaklatma gibi akıl dışı bir yolu seçmişlerdi. Hüve nüktesi üzerine. Ahmet Bey: "Hüve Nüktesinin açıklamasını yapar mısınız?" Bu mukaddes kelimelerde geçen "Hu" veya "Hüve" lâfızları zamirdir, "O" demektir; Allah'a râcidir, yani "Allah" lafzı......