(Cep Boy) Evrad-ı Rifaiyye / Ahmed Er-Rifai Hazretleri'nin Evradı

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2011-12-28
ISBN
6056145032
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,61 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Ey Rabbimiz!Bizi affeyle! Bizden meydana gelen hata ve günahları sil!YaAllah! Ya azamet ve ikram sahibi!Bizleri İslam dini üzere, müslüman oalrak öldür.Ya Kavi, ya Metin!Zalimlerin şerrine karşı sen bana kafi gel.Müslümanların nurlarını islah et, artır ve müslümanları aciz bırakmak isteyenlerin şerlerini ve zararlarını defet.Ey yüceler yücesi. Ey büyükler büyüğü.Ey herşeyi bilen. Ey herşeye gücü yeten.Ey işiten, gören. Ey lütfu bol olan. Ey Kerim.Ey Alim, Ey üzüntüleri, gam ve kederleri gideren.Ey kulunu bağışlayan ve trahmet eden.Ey mahlukatın Rabbi olan Allah!Senden bağışlanmamı diliyorum.Bütün hatalarımın affedilmesini istiyorum.Ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan Allah!Senden mağfiret istiyorum ve sana tevbde ediyorum. Ben tevbemin kabulünü ve günahlarımın bağışlanmasını istiyorum.

...rin Rabbi olan Allah'a mahsûsdur. AÇIKLAMA ... Evrad-ı Rifaiyye ... . Bu istimdâd, Evrâd-ı Rıfâiyye'nin son kısmından alınmışdır. 9.38 TL. Ey Rabbimiz! Bizi affeyle! Bizden meydana gelen hata ve günahları sil! Yâ Allah! Yâ azamet ve ikram sahibi! Bizleri İslâm dini üzere, müslüman olarak öldür. Yâ Kavî, yâ Metîn! 10.80 TL. Ey Rabbimiz! Bizi affeyle! Bizden meydana GELEN error günahları sil ettik! Yâ Allah! Yâ azamet ve ikram sahibi! Bizleri İslâm dini üzere, müslüman olarak öldür. 9.38 TL. Ey Rabbimiz! Bizi affeyle! Bizden ... Evrad-i Rifaiyye: Ahmed Er-Rifai Hazretlerinin Evradi... - clipzui.com ... . 9.38 TL. Ey Rabbimiz! Bizi affeyle! Bizden meydana gelen hata ve günahları sil! Yâ Allah! Yâ azamet ve ikram sahibi! Bizleri İslâm dini üzere, müslüman olarak öldür. Yâ Kavî, yâ Metîn! Evrad-ı Rifaiyye. 3. fiyat. Somuncu Baba Hazretlerinin Evradı. fiyat. Ahmed Er-Rıfai Hazretlerinin Menkıbeleri. Mahmud Efendi Hazretlerinden Delilleri ve Faziletleri İle Evrad-ı Yevmiyye (Cep Boy). Satışta Olanlar. Evrâd-ı Rifâiyye - Ahmed Er RifâQi Hazretleri'nin Evrâdı. Evrad ı Rifaiyye Ahmed Er Rifai Hazretleri'nin Evradı. Derleyen Şeyh Hafız İsmail Rüşdü. Ahmed er - Rifai Hazretleri, 578 / 1182 'de Bağdat ile Basra arasında kalan Bataih bölgesinde Ümmü Abide köyünde doğdu. Seyyid olup, nesebi babası yoluyla Hz. Ali'ye ulaşır. 12.50 TL. Ey Rabbimiz! Bizi affeyle! Bizden meydana gelen hata ve günahları sil! Yâ Allah! Yâ azamet ve ikram sahibi! Bizleri İslâm dini üzere müslüman olarak öldür. Okuyucu Yorumları. Yazarın Diğer Eserleri. Ahmet Er Rifai. Ahmed Husrev Altınbaşak. Cevşenü'l - Kebir; (Cep Boy, Deri). 8.25 8.25. Mustafa Necati Bursalı. Ahmed er Rufâi Hazretleri, Hicri 555 senesinde hacca gitmiştir. Seyyid Ahmed Er Rifai' ninEl Hikem Er-Rifai' sinden :Bismihi Teala;Her türlü hamd'ü sena alemlerin Rabb-ı Allah'a mahsustur. Okuyucu Yorumları. Yazarın Diğer Eserleri. Ahmet Er Rifai. Ahmed Husrev Altınbaşak. Cevşenü'l - Kebir; (Cep Boy, Deri). 8.25 8.25. Mustafa Necati Bursalı. Ahmet Er Rifai. Onların Alemi; Haletü Ehl'il-Hakikati Maallah. 38.7 43. İbadetin Beyni Dua (Cep Boy). 5.4 6. Kitap Hakkında. Evrad'ı Rıfaiyye (Büyük Boy) Ahmet Er Rifai. Celâleddin Rûmî, Şeyh Ebu'l-Hasan Şâzelî, Seyyid Ahmed Bedevî, Seyyid...