Vasiyetnamenin Yorumu

Dr. Mehmet Serkan Ergüne

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Dr. Mehmet Serkan Ergüne
TARİH
2011-12-28
ISBN
6054396870
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,81 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İrade özerkliğinin Miras hukukundaki görünümü, insanlara kişiliklerinin sona erdiği an sonrasına etkili olmak üzere işlem yapabilme imkânının kanun tarafından tanınmasıdır. Böyle özel bir yetkinin kullanımı olan vasiyetname, tek taraflı olması ve düzenlenmesindeki bazı kolaylıklar nedeniyle sıklıkla başvurulan bir ölüme bağlı tasarruf türüdür.Hayata gözlerini yuman bir kimsenin geride bıraktığı vasiyetnamenin, düzenlenmesindeki amaca uygun olarak sonuçlar doğurabilmesi, mirasbırakanın bildirdiği son arzularının iradesine uygun bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bunu sağlayacak yegâne yöntem de, vasiyetnamenin yorumudur.Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, Medenî Kanunda münferit birkaç maddeden ibaret olan, ancak vasiyetnamenin hüküm doğurması açısından oldukça önem taşıyan ve Türk hukuk öğretisinde daha önceden monografik bir inceleme konusu yapılmayan yorum sorununu bütün yönleriyle inceleyebilmektir. Bu uğurda, Türk, İsviçre ve Alman hukukları ayrıntılı olarak araştırılmış, kanunî düzenlemeler ile öğretideki tüm görüşler incelenmiş ve gerekçeleriyle birlikte tartışılmıştır. Ayrıca hukuk biliminin toplumun ihtiyaçlarına cevap verme zorunluluğu dikkate alınarak, konunun uygulama boyutu da ihmal edilmemiştir. Çalışmanın uygulamaya faydalı olabilmesi için, Yargıtay'ın ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararlarına geniş bir şekilde yer verilmiştir.

...onrasında ise vasiyetnamelerin yorumunda öne çıkan iki teoriden birisi olan açıklık teorisi incelenmiştir ... 3) Vasiyetname Lehine Yorum (Favor Testamenti) | Özgün Law Firm ... . Ergüne, Mehmet Serkan: Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul, 2011, s. 3; bkz. Bunu sağlayacak yegâne yöntem de, vasiyetnamenin yorumudur. Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, Medenî Kanunda münferit birkaç maddeden ibaret olan, ancak... Vasiyetname Türleri. Yasa koyucu vasiyetnamenin üç türünü düzenlemiştir. Yorum gönder.  Çalışma Saatleri. Haftaiçi ... Vasiyetnamenin Yorumu, Mehmet Serkan Ergüne » Satın Al... - Kidega ... . Yasa koyucu vasiyetnamenin üç türünü düzenlemiştir. Yorum gönder.  Çalışma Saatleri. Haftaiçi: 07:00 - 23:30 Haftasonu: 09:00 - 23:30. Bunu sağlayacak yegâne yöntem de vasiyetnamenin yorumudur. hukuk öğretisinde daha önceden monografik bir inceleme konusu yapılmayan yorum sorununu bütün yönleriyle inceleyebilmektir. ...bir Vasiyetname hazırlamak için neler yapılması gerekir ve Vasiyetname nasıl hazırlanmalıdır? Vasiyetnamenin yorumu miras bırakanın son arzularını ayakta tutacak şekilde yapılmalıdır. Bunu sağlayacak yegâne yöntem de, vasiyetnamenin yorumudur. Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, Medenî Kanunda münferit birkaç maddeden ibaret olan, ancak... Vasiyetnamenin Yorumunda İrade Teorisinin Uygulanması.17. 212. § 7. Vasiyetnamenin Tamamlayıcı Yorumu. I. Tamamlayıcı Yoruma Duyulan İhtiyaç. 1)Vasiyetname Metnine Bağlılık. Yorumun konusunu oluşturan irade beyanının ölüme bağlı tasarrufun içerisinde. Bu yorumda, vasiyetnamenin yorumu sırasında şüpheye düşülürse iradi mirasçılar. Ortada vasiyetnamenin tenfizine (yerine getirilmesine) ilişkin bir dava bulunmamaktadır. olmadığı, mirasbırakanın gerçek arzusu, vasiyetnamenin yorumu tenfiz davasında incelenip tartışılacak... Bunu sağlayacak yegâne yöntem de, vasiyetnamenin yorumudur. Doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı, Medenî Kanunda münferit birkaç maddeden ibaret olan, ancak... (Bu terim Mason Sözlüğü'nde de var.) Acaba neden? [Benim bir yorumum var ama diğer katılımcılar ne der?] Belkide... O zaman vasiyetname bir yere girerken değil de ayrılırken verilir. Türkçe Akademik Kitaplar /. Vasiyetnamenin Yorumu. Vasiyetnamenin Yorumu. Mehmet Serkan Ergüne. Yayınevi: On İki Levha Yayınları. Merhaba. vasiyetnamenin açılması davalarında tüm mirasçıların davada hazır bulunması şart mıdır? dava açıldıktan bir ay sonra ilk celse yapılıyor mu?...