EzidilerBir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi

Birgül Açıkyıldız Şengül

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Birgül Açıkyıldız Şengül
TARİH
2015-04-13
ISBN
6051069708
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,33 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

“Açıkyıldız, Ezidilerin -Irak, Suriye, Türkiye ve Ermenistan’daki- tüm geleneksel yerleşim bölgelerinde alan çalışması yürütmüş ve muhtemelen uzun zaman Ezidi maddi kültürü hakkındaki en eksiksiz araştırma olarak kalacak, aynı zamanda bu topluluğun tarihi ve inanç sistemine ilişkin yararlı bir genel bakış sağlayan bir kitap yazmıştır.”–Martin van Bruinessen, Utrecht Üniversitesi“Bu kitap, Ezidi mimarisinin ve yazarın bölgede yaptığı ayrıntılı alan çalışması ve seyahatlerle ortaya çıkardığı kutsal manzaraların analizi açısından özellikle değerlidir.”–Nelida Fuccaro, Londra Üniversitesi“Hem yaşayan geleneği, hem de Ezidi mirasının arkeolojik ve mimari yönlerini dikkate alan bilimsel bir çalışmanın yayımlanması özellikle memnunluk vericidir. Yazar, Ezidi araştırmalarına gerçek katkıda bulunan bu kitap için tebrik edilmelidir.”–Philip G. Kreyenbroek, Georg-August Üniversitesi“Bu kitapta sunulan veriler, Ezidilerin mimari ve ruhani tarihine çok değerli bir giriş oluşturmakta, böylece bunu vazgeçilmez bir başvuru kitabı yapmaktadır.”–Sebastian Maisel, Grand Valley Devlet Üniversitesi“Ezidi tarihi, dini ve maddi kültürü üstüne dikkat çekici ve orijinal, disiplinler arası bir çalışma.”–Dr. Khalil Jindy Rashow, Bağdat

...iye, Türkiye ve Ermenistan'daki- tüm geleneksel yerlesim bölgelerinde alan çalismasi yürütmüs ve muhtemelen uzun ... Ezidiler; Bir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi... | toptankitap.com ... ... >Mezhep gidilen yol demektir. >Tefrika=Dinin özü ve toplumun bozulması. konusu bilgiyi sıhhatli kaynaklardan ve doğru biçimde elde edilmeleri Dinler ve Mezhepler Tarihi araştırmalarıyla mümkündür. Ezidiler, inançları ve tarihleri. 13-08-2014. Etnik veya dil yönünden değil, inanç kimliği üzerinden tanımlanan küçük bir Kürt topluluğudur. Ezidi toplumunda önemli bir sınıftır. Osmanlı kültür dokusu¸ tevhîd toplumunu şekillendirmiştir. Din ve in ... Din ve Toplum | Kırmızılar Resmi Web Sayfası ... . Ezidi toplumunda önemli bir sınıftır. Osmanlı kültür dokusu¸ tevhîd toplumunu şekillendirmiştir. Din ve inanç alanındaki hoşgörü ve özgürlük¸ Osmanlı'da kültürün yöneticilerini yetiştiren bir dergâh olarak tarihe damgasını vurmuştur. Dili. : Türkçe. 427721. Ezidiler Bir Toplumun, Kültürün Ve Dinin Tarihi. "Ezidi tarihi dini ve maddi kültürü üstüne dikkat çekici ve orijinal disiplinler arası bir çalışma." 1) Din: Din kültürü kaynaklık yapar. Nasıl kültür bir toplumun yaşama biçimi olarak tanimliyorsak din de toplumun yaşama şeklidir. 2) Dil: Dil kültürün aktarımını taşıyıcılığını yapar. Bugün bile önemini koruyan ve dinler tarihi alanında karşılaştırmalı bilgileri kapsayan eserlerin başında Biruni'nin el-Asant't-Baki-ve'sİylc Kitabu't-Tahkik Ma/i-i Hind'i gelmekledir. "EZİDİLER | Bir Toplumun Kültürün ve Dinin Tarihi". için 7 sonuç bulundu: Sıralama Şekli Ezidiler: Bir Toplumun, Kültürün Ve Dinin Tarihi. Birgül Açıkyıldız Şengül. Satıcı. Bunları şöyle sıralayabiliriz: A) Dinin toplum hayatındaki yeri, B) Kültürümüzü şekillendiren bir unsur olarak İslam dini, C) Kültürümüzü korumak ve yabancılaşmamak için din eğitiminin önemi. Bu anlamda fertler toplumun tarihi ve kültürel durumunu yansıtır-lar. Dünden bugüne, özellikle ilkel toplumlarda kültürün din üze-rindeki etkisini gösteren pek çok örneğe rastlarız. KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ. Kültür Görelidir: Her topl...