İnsan-ı Kamil

Kul Urgani

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Kul Urgani
TARİH
2015-04-09
ISBN
6056487569
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,49 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İnsan, melekut âleminin acayipliklerini olduğu kadar ceberrut âleminin de mânâ ve hakikatlerini içeren bir nüshadır. O ilahi güzellikleri şaşılacak sanatları içeren bir kitap; ruhanî ve cismanî, semavî ve arzî, dünyevî ve uhrevî âlemlerin özetini kuşatan şaşılacak bir şehirdir. Gerçi âlem de ilahi suret üzere yaratılmıştır; ancak insan bizzat amaçlanan varlık oldu. Ondan başkaları aynı cemü’l-kemalâtâ sahip değildir. Ondan başkaları her biri bir mertebeye kadar bir kemâlât taşıyor ise de insan, tanrının bizzat kendini taşır. Emanetin insandan başkası tarafından taşınmamasının önemi de budur.O Allah, suretini âdeme özgü kılmıştır. İlahi sureti ona tahsis edip Resul’ün dilinden Allah ü teala Âdem’i kendi sureti üzere yarattı, dedi. Bir başka ifadeyle de Rahman sureti üzere yarattı, dedi ve Allah, âdemi, âlemle kastedilen şeyin ta kendisi kıldı.Bizim vaktin halifesi, imamı dediğimiz; bu âdem sırrını taşıyan kişidir. Öyle ki kime ki bu verilmiştir, ona âlemde hükmetme ve tasarruf gücü verilmiştir. Âlemde kendisine hilafetin bağışlandığı varis-i nebi, velayet nuru sahibi ve İmam Ali’nin, Resul’ün vasisi gibi yahut Harun’un Musa’ya yahut Süleyman’ın Davut’a veyahut da Yusuf’un Yakup’a varis oluşu gibidir.Bunları söylüyoruz, ta ki yalancı ve dava sahibi kimse olmasın. 

...le bir soru akla gelmektedir; İbn Arabi insan-ı fazıl teriminin yerine neden İnsan-ı kamil terimim kullanmıştır? insan ı kamil insan ı kamil - Dünya Sözlük ... İnsan-ı Kâmil Ahlâkı ve Bediüzzaman | Sorularla Said Nursi ... . Sıralama. ermesinden, bütün ilimler kendisine vahiy yoluyla yalatılıp yutturulmuşŸtur, asla hata yapmazlar diye anlıyorlarsa öyle bir kamil insan bilmiyorum. İşte insan-ı kâmil, bu sûretle temâyüz edenlerin müşterek adıdır. Böyleleri, bir zerafetler meşheri ve bir san'at hârikasıdır. Kâinât kitabının hulâsası, fâtihası ve yaradılış sırrının tecellî mekânıdır. İnsa ... İnsan-ı Kamil Nedir? | ALEVİ BİLGİLERİ ... . Böyleleri, bir zerafetler meşheri ve bir san'at hârikasıdır. Kâinât kitabının hulâsası, fâtihası ve yaradılış sırrının tecellî mekânıdır. İnsan-ı kamil. Zikri: allah. ALEMİ: Tüm alemlerde gereği gibi hareket (tecelliye hakkıyla riayet etmek). Kelime-i Tevhid: Lâ ilahe illallah muhammeden resulullah. İnsan-ı Kâmil 2. Bölüm (İsim) Abdûlkerîm Ceyli. Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. İnsan-ı kâmil, kâinatın minyatür halidir. Nebiler ve onların kâmil varisleri olan insan-ı kâmil'ler, 'güzel ahlâk'ın korunmasında, insanın fıtratını muhafaza etmesinde görevlendirilmişlerdir. 12.08.2017 - Tasavvuf Nasıl Oluştu? 02.07.2017 - Veliler Örgütü 25.06.2017 - İnsan-ı Kamil ve Gavs İnancı 24.04.2017 - Peygamberi itibarsızlaştırmak. Bkz: Kalbin Zümrüt Tepeleri, 2001, Nil Yayınları. Yetkin insan demek olan insan-ı kâmil; Allah'ın ef'âl, esmâ, sıfât, hatta şuûnât-ı zâtiyesinin en parlak aynası demektir. 8 Ağustos 2010 İnsan-ı Kamil 13,979 Views. İnsan-ı Kamil Abdûlkerîm Ceylî. Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. 59.Bölüm-Nefs Hakkında. 166. 60.Bölüm-İnsân-ı Kâmil Hakkındadır 180. Ey Kur'ân ve Furkân'ın hakîkat noktası! Ey kâmil, ey rahmânî celâleti ile ziynetlenen ve mükemmelleri kâmil kılan kâmil kılıcı! Zira; asırların yıpratamadığı ve zaman potasında gittikçe büyüyen devleşen Tasavvuf erbabının vazgeçilmez olarak nitelendirilen bu eseri «İNSAN'I KÂMIL» yayınlamak HÂL İLMİNE hizmet etmektir......