Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi'nin Risaleleri

Ebu Abdurrahman Es-Sülemi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ebu Abdurrahman Es-Sülemi
TARİH
1981-01-01
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,25 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Tasavvuf tarihinde çığır açacak derecede geniş bilgi ve fikir sahibi olmuş, henüz kendi hayatında bile yüksek fiyatlarla satılmaya başlayan eserleri (Siyeru A’lâmi’n –mubelâ) kendinden sonraki yazarlara kaynak olmuştur. Tasavvufi tefsir alanında, tasavvuf adabında, zühd ve fütüvvet dalında yazdığı eserler, elde mevcut en eski eserlerdir. O, dinlediklerini ve yazdıklarını bir sistem içinde derleyerek tasavvufun çeşitli yönleri hakkında eserler vücuda getirmiştir. Bu gün elimizde mevcut en eski tasavvufi tefsir olan Hakaik, onun eseri olduğu gibi yine tasavvuf tarihinde kaynak olan Tabakatu’s-sufiyye de onun eseridir.

...ri Tasavvufun Ana İlkeleri ön adıyla Süleyman Ateş tarafından dilimize çevrilerek, 1981 yılında yayınlanmıştır ... PDF Microsoft Word - 149 - 157 _9_ Himmet Konur - Mesnev¯Æde... ... . Tabakâtu's-sûfiyye'nin mahiyeti, kaynakları ve etkileri planında Tek'in... Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Tasavvuf tarihinde çığır açacak derecede geniş bilgi ve fikir sahibi olmuş, henüz kendi hayatında bile yüksek fiyatlarla satılmaya başlayan... ...Girişi | Yeni Üye Kaydı Buradasınız » Anasayfa » İçerik Detay » Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi`nin Risal ... Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi' Nin Risaleleri ... ... ...Girişi | Yeni Üye Kaydı Buradasınız » Anasayfa » İçerik Detay » Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi`nin Risaleleri. Raftaki Yeri: Tasavvuf. Başlık. Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi`nin Risaleleri. Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Tasavvuf tarihinde çığır açacak derecede geniş bilgi ve fikir sahibi olmuş, henüz kendi hayatınd.. Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Tasavvuf tarihinde çığır açacak derecede geniş bilgi ve fikir sahibi olmuş, henüz kendi hayatınd.. Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Süleyman Ateş kitapları, Süleyman Ateş kitabı, Süleyman Ateş-Süleminin Risaleleri Tasavvufun Ana İlkeleri, Süleyman Ateş-Süleminin... Tasavvufun Ana İlkeleri (Süleminin Risaleleri) (2.hm.). Süleyman Ateş. Yazar. : Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi'nin Risaleleri. Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Yılmaz), İstanbul 1996, 208-211; Ebu Abdirrahman es-Sülemî, Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemî'nin Risaleleri, (Çev: Süleyman Ateş), Ankara 1981, 9-19, 47, 56, 77, 107-108; Kuşeyrî, age, 589 vd. Yazar. : Ebu Abdurrahman Es-Sülemi. Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemi'nin Risaleleri. Sülemi, Tasavvuf tarihinin en büyük simalarından biridir. Tasavvuf tarihinde çığır açacak derecede geniş bilgi... ...Kaşani - Tasavvufun Ana Esaslari J.Marvin Spiegelman Hüdayi Ve Celveiyye Tarikatı Kemal Eraslan - Yesevi'nin Fakr-nâmesi İrfan ve Yunus Emre Kuşeyrî - Tasavvuf'un İlkeleri ~ Risale-i... Tasavvuf ile ilgili mevcut en eski risalenin yazarı Ebu Nasr Serrac'a göre ise; "sufi" ismi, "suf(yün elbise)"den türemiştir. Allah, kitabı Kur'an'da Kendisi'nin kim olduğunu; alemleri nasıl yarattığını... Détails pour : Tasavvufun ana ilkeleri ve Süleminin risaleleri /. risaleleri / yazan Ebu Abdi'r-Rahmân Muhammed ibn el-Huseyn es-Sülemi ; tercümesiyle ve notlarla neşreden Süleyman Ateş. [47]Sülemî, Âdâbü's-Sûfiyye, (Sülemî'nin Risaleleri içinde: Tahk. "Fütüvvet ve ahîlik teşkilatlarının ahlâkî ilkelerinin oluşmasında tasavvufun öncülüğü."...