İslam Tarihi

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
TARİH
2011-09-21
ISBN
9944301985
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,42 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu İslâm Tarihi, tarihî vak’aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak’aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir.Eser, bugün İslâm’ı ve İslâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vukuf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır.Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İslâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhidçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir.İslâm’ın tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İslâm’ın bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.

...lerle Nasıl Mücadele Etmişti? İslam Tarihi ... İSLAM TARİHİ DERSİ NOTLARI | Ayşe Tulun ... . Abbasiler Devleti Nasıl Kuruldu? İslam Tarihi. Adnan Demircan. Ocak 2020. (İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır.) -Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir. İslam tarihindeki ikinci büyük fetih hareketleri Halife Velid Döneminde görülür. Yapılan savaşta İslam ordusu zafer kazandı. Bu savaşta putperestlere Taif kenti yardım etmişti. İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. UY ... İslam Tarihi ... . İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. UYARI : İslam tarihinde ilk defa Emeviler İstanbul'u kuşatmıştır. Dünya tarihi Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlere ev sahipliği yapmıştır. yaymaya çalışınca Mekke'nin ileri gelenlerinden tepki görmüş ve İslam dinini daha çabuk yaymak için Medine'ye Hicret (622) etmiştir. Bin dört yüz yıldır tarih...