6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

Dr. Merve Yılmaz

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Dr. Merve Yılmaz
TARİH
2011-09-27
ISBN
6055373122
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
3,4 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. Bu bölümde bağışlamanın tanımı, mahiyeti ve unsurları ile bağışlamanın çeşitleri üzerinde kısaca durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise bağışlama sözleşmesinin hukuki işlem ile sona erdirilmesi araştırılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, üçüncü kişilerin bağışlama sözleşmesini tamamen veya kısmen hükümsüz kılmaları incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda T.B.M.M. tarafından 11.01.2011 tarihinde kabul edilen, 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan yeni düzenlemeler de dikkate alınmıştır. Özellikle Türk Borçlar Kanunu ile halen yürürlükte olan Borçlar Kanunumuzdaki madde numaraları ve terimler karşılaştırmalı olarak verilmiş, yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler ile halen yürürlükte olan düzenlemeler karşılaştırılarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak bu çalışmamızda bağışlama sözleşmesinin bağışlayan ve bağışlanan tarafından, bazı hallerde ise, üçüncü kişiler tarafından sona erdirilebileceğini tespit etmiş bulunuyoruz.

...e kadar bu hakkı kullanabilirler. Türk borçlar kanunu maddeleri (6098 sayılı kanun) (*) ... 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak... ... . 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (1) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Belirli süreli hizmet sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılabilinmektedir. Bağışlama sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ("TBK") 285 ila 298. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bağışlama Sözleşmesinin Kurulması ve Bağışlayanın Sorumluluğu. ...Sözleşmesin ... 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak... ... . Bağışlama Sözleşmesinin Kurulması ve Bağışlayanın Sorumluluğu. ...Sözleşmesinin Sona Ermesi Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleş. Özellikle Türk Borçlar Kanunu ile halen yürürlükte olan Borçlar Kanunumuzdaki madde numaraları... ...İle Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU' NA GÖRE 6098 SAYILI YE. kanunu-ile-karsilastirmali-olarak-bagislama ...Kanunu ile...