Nefs-i Karadona Nam-ı Diğer Bozüyük (Cami ve Türbeler)

Mehmet Can Çetin

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mehmet Can Çetin
TARİH
2018-05-09
ISBN
6052291306
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,92 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Kitaplar, geleceğe yönelik olarak toplum hafızasını diri tutan en önemli eserler arasında, özel bir yere sahiptir. Bu bakımdan kitap ve benzeri yayınlar, kıymetini bilen toplumlar için değerlidir. Yerleşme tarihi açısından kadim kentlere sahip olan Anadolu’nun bu yerleşmeleri hakkında yazılmış kitaplar, günümüzde gerek kütüphanelerimizde gerek kişisel koleksiyonlar içinde özel bir yere sahipse, bundan sonraki zamanlarda da yazılacaklar o derece değerli olacaklardır. Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Can Çetin’in Lisans tez çalışması olarak kaleme aldığı,”Seyyahların gözüyle Bozüyük ve yöresi”ni kitaplaştırma kararı bu bakımdan önemlidir. Roma İmparatoru Constantinius’un M.S. 4.yüzyıl başlarında İstanbul’u Doğu Roma’nın merkezi haline getirme çabalarının bir sonucu olarak; Anadolu yol ağının İstanbul’a yönelmesi, Bozüyük ve havalisini her bakımdan olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle Anadolu yol diyagonali olarak bilinen güzergâh üzerinde bulunması, Bozüyük havalisinin tarihi süreç içinde tanınmasına ve devlet yatırımları ile mamurlaşmasına katkılar sağlamıştır. Tarihi dönemler boyunca, çeşitli amaçlarla Bozüyük ve yakın havalisinden geçen gezginlerin gözü ile Bozüyük’ü okuyucusunun takdirine sunan böyle bir çalışma, her türlü takdirin üzerindedir. Coğrafyamızın tanıtımına katkı yapacağına inandığımız bu tür çabaların toplumumuz tarafından ilgi görmesi, yetişen genç nesillerin benzeri uğraşılara daha fazla yönelmesine vesile olacaktır. Bu ve benzeri çabaların artması ile coğrafyamızın, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın birbirini tanımasına giden süreç daha da hızlanacaktır. “Seyyahların gözüyle Bozüyük ve yöresi” ile toplum huzuruna “ben de varım “diyerek çıkan Mehmet Can Çetin’lerin sayısının artması dileklerimle…Prof.Dr.Nurfettin KAHRAMAN

...n önemli eserler arasında, özel bir yere sahiptir ... Nefs İ Karadona Nam I Diğer Bozüyük Camiler Ve Türbeler - ePttAVM ... . Bu bakımdan kitap ve benzeri yayınlar... Tarihi dönemler boyunca çeşitli amaçlarla Bozüyük ve yakın havalisinden geçen gezginlerin gözü ile Bozüyük'ü okuyucusunun takdirine sunan böyle bir çalışma her türlü takdirin üzerindedir. Format ve baskı seçeneğinin tamamına bakın Diğer formatları ve baskıları gizleyin. Amazon Fiyatı. Yeni olanlar. Kültür Tarihi kategorisinde yer ve ... Nefs-i Karadona Nam-ı Diğer Bozüyük Cami ve Türbeler Pdf İndir ... . Yeni olanlar. Kültür Tarihi kategorisinde yer verilen eser için Nefs-i Karadona Nam-ı Diğer Bozüyük (Cami ve Amacınız pdf indirmek veya epub okumak değilse Nefs-i Karadona Nam-ı Diğer Bozüyük (Cami ve... Belirtilen tüm özellikler bilgilen...