Tanzimat DönemiTürk Edebiyatında Hikaye

Sabahattin Çağın

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Sabahattin Çağın
TARİH
2018-02-07
ISBN
9759958640
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,90 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türkiye’de Tanzimat dönemi Türk edebiyatıyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu şiir ve roman türleri üzerinedir ve hikâye türüne diğerleri kadar yer verilmediği görülür. Yazar, bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak Tanzimat dönemi Türk hikâyesini daha çok tahlile dayalı olarak inceliyor. Tanzimat döneminin hikâyeleri, modern hikâyelerin ilk örnekleri olmaları bakımından bazı eksiklikleri ve acemilikleri içeriyor olsalar bile, kendilerinden sonra gelen nesilleri etkilemişlerdir. Bu açıdan kendilerini takip eden ve hikâye sanatının gerçek kimliğine kavuşmasını sağlayan Servet-i Fünûn topluluğunun çalışmalarına öncü olmuşlardır. Tanzimat döneminin ayrıntılı olarak incelenmesinin gelecek dönemlere ait araştırmaların yolunu aydınlatacağını umuyoruz.

...mantik, kahramanlık veya dini hikayelerle bu ihtiyacını karşılıyordu ... Milli Edebiyat - Tanzimat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi... ... . tanzimat dönemi hikaye. ...tarafa bırakırsak Avrupa'daki anlamıyla hikaye türü edebiyatımıza Tanzimat Edebiyatı Dönemi'nde girmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye. Milli Edebiyat Dönemi Hikayeleri. Tanzimat Dönemi'ndeki hikâye yazarları ve eserleri hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğiz. (Ahmet Mithat Efendi). Tanzimat 1. Dönem (1860-1876). Nesir (Düzyazı) ... Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye - Edebiyat Akademi ... . (Ahmet Mithat Efendi). Tanzimat 1. Dönem (1860-1876). Nesir (Düzyazı): Talim-i Edebiyat (1872). 11.SINIF AYT - YKS EDEBİYAT Kanalımıza abone olmak için tıklayın https://goo.gl/JpWdhc AYT TARİH Oynatma listesi : https://goo.gl/i5uVYj Videoya Ait PDF Web ... Tanzimat roman ve hikayesinin genel özellikleri. Türk edebiyatında ilk gerçekçi(realist) öykü, Nabizade Nazım'ın Karabibik (1890) adlı uzun öyküsüdür. 1. tanzimat edebiyatı hazırlık dönemi (1839 - 1860) Tanzimat dönemi türk şiirinin genel özellikleri. Tanzimat döneminde hikâye ve romanın özellikleri. Araba Sevdası Yazan: Recaizâde Mahmut Ekrem İlk realist roman olarak kabul edilmektedir. Romanın teması, yanlış Batılılaşmadır. Üstünkörü bir eğitim görmüş Bihruz Bey bir vezir oğludur. ...ve böylece Tanzimat dönemi, yenileşen Türk şiirinin kaynağı olma özelliğini kazanmıştır. Türk edebiyatında ilk tiyatro yapıtı olarak Hayrullah Efendi'nin(1817-66) Hikaye-i İbrahim Paşa ve... ...dışında bir hayat yaşayan genç kızın (Dilber) Nil nehrinde son bulan hikâyesiyle kölelik konusunun olumsuzlukları sergilenir. Ünite 2....