Mirac'ın Tasavvufi BoyutuMiracü'l-Beyan

Muslihüddin Vahyi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Muslihüddin Vahyi
TARİH
2016-11-08
ISBN
6059559072
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,65 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Tasavvufî mirâc-nâmeler, insanın kendini ve Rabb’ini bilme yolculuğunu yani sülûkunu anlatan eserlerdir. Türk edebiyatı tarihinde manzum veya mensur olarak pek çok mirâciyye kaleme alınmıştır. Muslihüddin Vahyî’nin eseri de bu örneklerden birisidir.Vahyî’nin 414 beyitlik manzum bir eseri olan Mirâcü’l-Beyân, sûfilerin seyr ü sülûk çıkarırken yaşadıkları hâl ve mertebelerini özlü bir biçimde dile getirmektedir. Bu eserde mirâc terimi, sadece Hz. Peygamber’in manevî urûcu anlamında değil, genel manâda ve özellikle sufîlerin manevî yükselişini ifade etmek, seyr ü sülûku anlatmak için kullanılmıştır. Nitekim tarih boyunca mutasavvıflar, “mirâc” kavramını hem Hz. Peygamber’in mirâcı, hem de kişinin manevî yükselişi olarak değerlendirmişlerdir.Mustafa Tatcı ve Cemâl Kurnaz’ın “Mirâcın Tasavvufî Boyutu” ismiyle yayına hazırladıkları bu eser, aşk ve irfân yolcularına bir rehber olduğu kadar, dil ve üslup özellikleri bakımından da nadide eserlerimizden biri olma keyfiyetini taşımaktadır. Kitapta Kastamonulu Vahyî’nin kaleme aldığı orijinal metin, sadeleştirilmiş metinle birlikte okura sunulmaktadır. “Âdem, Hakk’ın zâtını bilen, zât sırrı içinde İlâhî mesajları anlayan kişidir. Vicdanî ilmiyle nefsini bilen Rabb’ini de bilir. İlâhî aşkın cezbesini iste ki, cezbe ile zahmetsiz olarak Hakk’a kavuşasın. Hakk’a giden yol ism-i a’zamdan geçer. Ârif isen, durma onu iste, bul. Ey kardeş, Hakk’a ulaşmak istiyorsan, sen de bir insân-ı kâmil bulmaya çalış.”

...c-nâmeler, insanın kendini ve Rabb'ini bilme yolculuğunu yani sülûkunu anlatan eserlerdir ... Miracın Tasavvufi Boyutu Miracü'l-Beyan ... . Türk edebiyatı tarihinde manzum veya mensur olarak pek çok mirâciyye... Ücretsiz Mirac'ın Tasavvufi Boyutu Miracü'l-Beyan epub oku ve download et. Fakat şu an konumuz Mirac'ın Tasavvufi Boyutu Miracü'l-Beyan kitabı pdf okuma kaynağıdır. 10.80 TL. Vahyî'nin 414 beyitlik manzum bir eseri olan Mirâcü'l-Beyân, sûfilerin seyr ü sülûk çıkarırken yaşadıkları hâl ve mertebelerini özlü bir biçimde dile getirmektedir. Bu eserde mirâc terimi, sadece Hz. 18 TL. Vahyi'nin 414 beyitlik manzum bir eseri olan Mirac ... Mirac'ın Tasavvufi Boyutu Miracü'l-Beyan Kitap PDF'i - Ücretsiz Kitap... ... . Bu eserde mirâc terimi, sadece Hz. 18 TL. Vahyi'nin 414 beyitlik manzum bir eseri olan Miracü'l-Beyan, sûfilerin seyr ü sülûk çıkarırken yaşadıkları hal ve mertebelerini özlü bir biçimde dile getirmektedir. Mirac'ın Tasavvufi Boyut...