Ebu Said El-HadimiMerkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi

Yaşar Sarıkaya

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Yaşar Sarıkaya
TARİH
2008-01-09
ISBN
9756051719
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,68 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Konyalı Muhammed Hâdimî’nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. Menkıbeleri, bilhassa Konya ve civarında nesilden nesle aktarılmış ve birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Bunlar halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Yapıtları pek bilinmese de, tasavvuf çevrelerinde önemli bir şahsiyet olarak hâlâ saygıyla anılmaktadır. Fıkıh ve ahlak alanında da hatırı sayılır bir otorite olarak kabul edilmektedir. Özellikle ahlak ve tasavvuf alanlarında verdiği eserler, günümüzde de rağbet görmektedir. Mecelle’nin önemli kaynaklarından biri olan ve Osmanlı’nın son dönemlerine kadar medreselerle hukuk mekteplerinde okutulan MecâmiYu’l-hakâ’ik adlı eseri, modernleşme sürecinde Türk hukuk tarihinin önemli çalışmalarından biridir. Hadim kasabasında kurduğu Anadolu’nun en önemli eğitim merkezinde, birçoğu dönemlerinin gözdesi olan yüzlerce âlim ve sûfi yetiştirmiştir.Hâdimî’nin nüfuz alanı ve şöhreti böylece, Hadim’den başlayıp oradan bütün Anadolu’ya ve nihayet Osmanlı sınırlarını aşıp Afrika’dan Rusya’ya uzanan geniş bir coğrafya’ya yayılmıştır. Bunda onun İslam düşün tarihinin en köklü problemlerinden biri din-tasavvuf ilişkisine yaptığı uzlaştırıcı katkının ve ihtilaflar karşısında aldığı ‘arabulucu’ pozisyonun rolü yadsınamaz. Elinizdeki kitap, bu başarı öyküsünü ayrıntılı bir biçimde ele alıyor. Hâdimî’nin şahsında bir Osmanlı taşra bilgininin nasıl yetişip yükselebildiğini, nasıl merkez ulema ile boy ölçüşebilecek bir otorite olabildiğini, dinsel ve bilimsel faaliyetleriyle nasıl sınırları aşan bir şan ve şöhrete ulaşabildiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, 18. yüzyıl Anadolu’sunda bilim anlayışı, din ve tasavvuf eğitimi, toplumsal yaşam, kültür ve edebiyat gibi konulara da ışık tutuyor. Dr. Yaşar Sarıkaya Bochum Ruhr Üniversitesi’nde Şarkiyat, İslam Bilimleri ve Pedagoji okudu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Osmanlı eğitim ve kültür tarihi, Avrupa’da İslam ve İslam din eğitimi konularında Almanca ve Türkçe kitap ve makaleleri var.

...nlı Âlimi: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ... Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi ... . mutasavvıfların 18. yüzyıldan sonra Osmanlı eğitim sistemi üzerine etkisini araştırıyor. Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya'daki Vakıf Eserleri Kayıhan Yayınları. Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. Ebu Said El - HâdimîMerkez İle Taşra ... Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi ... . Ebu Said El - HâdimîMerkez İle Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi. Kitap Yayınevi. 13.75. Konyalı Muhammed Hâdimî´nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Yayın Tarihi. : Konyalı Muhammed Hâdimî?nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. ...2008 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 6 milyon kitap NadirKitap.com'da. Merkez ile taşra arasında bir osmanlı alimi. 75 TL ve üzeri yurtiçi alımlarda kargo ücretini karşılamaktadır. YAŞAR SARIKAYA kitapları ve KİTAP baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7 milyon kitap NadirKitap.com'da. Yaşar Sarıkaya. Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en... Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi. Osmanlı İstanbul'unda Ta'am Bişirüb Satanlar. Mustafa Altıntaş. Kitap Yayınevi. Bir Osmanlı Hekiminin Anılarıyla İmparatorlüğun Zor Yılları 1858-1878. Hristo Stambolski. Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. Edebiyat /. Tarih /. Osmanlı Tarihi /. Ebu Said El-Hadimi Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi. Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi...