Beytü'l-Hikme

Mustafa Demirci

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mustafa Demirci
TARİH
2016-12-13
ISBN
9755741529
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,83 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Beytü’l-Hikme konusuna gerek felsefe tarihçileri, gerek bilim tarihçileri, gerekse bu dönemin ilmî yapısını araştıranlar tarafından sık sık atıflarda bulunulmaktadır. Fakat şimdiye kadar bu kurumun mâhiyeti, çalışması ve faaliyetlerine dâir müstakil bir çalışma ülkemizde henüz yapılmamıştır.Bu kitap, tarih disiplininin ilkelerine bağlı kalarak, en eski kaynaklarda geçen bilgilerden hareketle, Beytü’l-Hikme’nin gerçek hüviyetini ve çalışma sistemini, son olarak da İslâm bilim ve düşünce tarihi bakımından etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Beytü’l-Hikme’nin kurulduğu sosyal-kültürel ortam, kuruluşuna etki eden tarihî sebepler, kimin kurduğu ve kuruluşu için yapılan faaliyetlerin anlatıldığı bu kitapta Beytü’l-Hikme’nin bölümleri, yönetimi, alışanları,faaliyetleri ve siyasî iktidar ile olan ilişkilerinin yanısıra Beytü’l-Hikme’nin gerek düşünce alanında gerek beşerî bilimler alanında, gerekse genel olarak bıraktığı etkiler incelenmiştir..

...tarihinin şüphesiz en önemli eğitim yuvası Beytül Hikme Hakkında Bilgi ... Beytü'l Hikme | İnsan ve Kainat ... . Beyt'ül Hikme nedir? Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan eğitim kurumu ve kütüphane. Beytü'l Hikme, bunları da bünyesinde barındıran bir merkez olarak tanımlanabilir ancak. İsmail Kaplan, Yüksel Kanar'ın ''Abbasi Devrimi, Bağdat ve Beytü'l Hikme'' kitabı üzerine yazdı. Beytül Hikme'de dönemin bilginleri görev almış ve yöneticilik yapmıştır. Beytül hikme'de elbette yalnızca çeviri yapılmıyor, çevirisi yapılan ... Beytü'L Hikme Adlı Kurumun Kuruluş Amacı Ve Kelime Anlamı Nedir ... . Beytül hikme'de elbette yalnızca çeviri yapılmıyor, çevirisi yapılan yazarların eserleri de büyük bir özenle inceleniyordu. İşte Bağdat'taki Beytü'l-Hikme de bu bilimsel ruhun bir yansımasıydı. Beytü'l-Hikme'de yapılan çalışmalar ile günlük yaşamın ihtiyacı olan bilimi ve fenni üretmişlerdir. Beytül Hikme ve yüzlerce terimin anlamlarını, açıklamalarını okuyabilirsiniz. 1258 yılında Moğol hükümdarı Hülagu'nun Bağdat'ı işgal etmesiyle Beyt'ül Hikme'de yıkılır. Demirci, M.(2016) Beytü'l-Hikme, İstanbul: İnsan Yayınları, s.118-179, ve Gutas, D.(2017). Buna göre, Beytü'l-Hikme genellikle Hizânetü'l-Hikme olarak adlandırılmıştır. arapça: hikmet evi. ihlas'ın yerleşŸip karar kıldığŸı kalp. (u: tasavvufterimleri). Gece Modu İstatistik Giriş Kayıt. beytü l hikme beytü l hikme - Dünya Sözlük. Sıralama. Beytü'l Hikme. 06 Ekim 2017 Cuma, 16:30. Nitekim, hem de bir övgü halesi içinde, Beytü'l-Hikme etrafında artık neredeyse aşılmaz bir yanlış imaj, kültür dünyasına tam olarak yerleştirilmiştir. Bu kütüphane aslında daha sonraları kurulacak olan ve Bağdat'ı gerçek anlamda zamanın bilim merkezi haline getirecek olan Beytü'l Hikme'nin de temelini oluşturuyordu. Beyt'ül Hikmet (Arapça: بيت الحكمة, anlamı: Hikmetler evi), Abbasiler tarafından, 800'lü yılların başında, Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bir bilim merkezidir. Beytü'l-hikme, İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Beytü'l-hikme zamanla Orta Çağ'ın ilimler akademisi kimliğine kavuştu. Bеytül Hikmе Nеdir? Bеytül Hikmе, Abbasi halifеsi Mеmun tarafından 830 yılında Bağdat'ta yaptırılan bilimlеr akadеmisidir. Bir kütüphanе vе çеviri mеrkеzidir. Beyt'ül Hikmet, asıl sıçrayışını ise Halife Memun önderliğinde yaptı. Yedinci Abbasi Halifesi Memun'a göre, gelecekteki ideal toplum ancak bilim ve akılcılıkla oluşturulabilirdi....