Risale-i Nur Külliyatından Misallerle: Mantık, Münazara ve Cedel İlimleri

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
TARİH
2020-03-05
ISBN
9757268994
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,86 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

“Bedîüzzaman Said Nursî’nin İlmî Şahsiyeti” adıyla neşrettiğimiz, 1000 küsur sayfalık eserde, 13 ilim dalı hakkında, Risâle-i Nur Külliyâtından misâller vererek ve her ilimle alakalı her dilde temel kaynaklara mürâcaat ederek, bir ders kitabı kısalığında bölümler kaleme almıştık.Bu eseri okuyan ilim ve ihtisâs ehli arkadaşlar, özellikle Mantık, Münâzara ve Cedel İlimleri bölümlerinin ayrı bir kitap şeklinde yayınlanmasını istediler. Biz de “Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık, Münâzara ve Cedel İlimleri” ünvânıyla bu eseri derledik.Bu kitap İmam-Hatip Okullarında, İlâhiyât Fakültelerinde ve hatta Medreselerde ders kitâbı olabileceği gibi, Risâle-i Nûra vâkıf olmak isteyen Nur Talebeleri için de bir rehber kitap olabilir. Kitap üç bölümdür: Birinci Bölüm; Mantık İlmidir. İkinci Bölüm; Münâzara İlmidir. Üçüncü Bölüm; Cedel İlmidir.

... sesini çıkar(a)mıyordu. Risale-i NUR un ikna metodu ve müthiş örnekleri bir kez daha tesirini göstermişti ... Sivrisineğin Gözünü Halk Eden, Güneşi Dahi O Halk Etmiştir. ... . Biz de Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık, Münâzara ve Cedel İlimleri ünvânıyla bu eseri derledik. Bu kitap İmam-Hatip Okullarında, İlâhiyât Fakültelerinde ve hatta Medreselerde ders kitâbı... Mantık ve risale-i nur. Bu hakikatleri mantıklı ve muhakemeli görüşlerle ispat ettikten başka, Risale-i Nur kâinatı ilim gözüyle inceler ve okur. Neden risalei- nur. Risale-i Nur. 4. Yasaklanan Cedel ve Münakaşa İsa'nın (as) misaller vererek kavmini irş ... Risale-i Nur'dan Bir Kavram: Mutezile - Risale-i Nur Enstitüsü - RNE ... . Neden risalei- nur. Risale-i Nur. 4. Yasaklanan Cedel ve Münakaşa İsa'nın (as) misaller vererek kavmini irşad etmesine mukabil dinleyenler gülerek Hz. isa'yı alaya alırlar ve gülerek "Bizim ilahımız mı daha iyidir... Risale-i Nur'un meslek ve meşrebi. Altı bin küsur sayfalık Risale-i Nur Külliyatı'nın mihveri budur. Meseleleri mantık ve muhakeme esaslarıyla ele alır, delil ve bürhanlarıyla yoğurur. Risale-i Nur'dan nasıl daha fazla istifade edebiliriz? Risâle-i Nur, insanın imanını tahkiki yapar ve nefsanî arzulardan kurtulmasına vesile olur. MİSALlerle bu hüküm açıklanır, anlaşılır bir hale getirilir. Dr. Ahmed Akgündüz tarafından kaleme alınan Risale-i Nur Külliyatından Misallerle: Mantık, Münazara ve Cedel İlimleri pdf indir isimli 284 sayfadan oluşan kitap; OSAV yayınevinin 5/3/... Biz de Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık, Münâzara ve Cedel İlimleri ünvânıyla bu eseri derledik. Üçüncü Bölüm; Cedel İlmidir. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ. Mantık, münâzara ve cedel ilimleri. Biz de "Risale-i Nur Külliyatından Misal¬lerle Mantık, Münazara ve Cedel İlimleri" ünvanıyla bu eseri derle¬dik. Terim olarak mantık, felsefe ve ilgili diğer ilimlerde farklı şekillerde tarif edilir. Münâzara ve hilâf ilimleri de cedel gibi tartışma kurallarını inceleyen alanlar olmakla birlikte aralarında bazı farklar vardır. Biz de "Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık Münâzara ve Cedel İlimleri" ünvânıyla bu eseri derledik. Kitap üç bölümdür: Birinci Bölüm; Mantık İlmidir. Özetle: a- "Risale-i Nur`dan nasıl daha fazla istifade edebilirim?" sorusuyla giriş yapmış ve bu ve buna benzer soruların Risale-i Nur`a ve Üstad`a olan ilgi ve alakanın alameti olduğunu söylemiştik. Ancak Risale-i Nur Külliyatına yeteri kadar vakıf olamayanlara bir tereddüt getirebilir. SUAL: Acaba bu sadeleştirme meselesine Risale-i Nur ne diyor, izni var mı, yok mu? Biz de "Risâle-i Nur Külliyâtından Misâllerle Mantık Münâzara ve Cedel İlimleri" ünvânıyla bu eseri derledik. Kitap üç bölümdür: Birinci Bölüm; Mantık İlmidir....