Varidat Şerhi / Nuru’l-Arabi Külliyatı (7. Cilt)

Seyyid Muhammed Nur'ul-Arabi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Seyyid Muhammed Nur'ul-Arabi
TARİH
2020-01-31
ISBN
6057670137
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,24 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî gibi kendisi de çok sıkı bir İbn-i Arabî takipçisi olan Şeyh Bedreddîn Vâridât’ı vahdet-i vücûd idrakiyle kaleme alarak içinde mebde ve meâd, ahiret, kıyamet, haller ve makamlar hakkında eşsiz bilgileri vermiştir. Nûru’l-Arabî de bu meseleleri öncelikle kendi vücut ülkesinde keşfetmiş, şerhini tecrübî bilgileriyle kaleme almıştır.Vâridât’ı Arapça olarak şerh etmiş olan Nûru’l-Arabî esere “El-Letâifü’t-Tahkîkât Fî-Şerhi’l-Vâridât Li’ş-Şeyhi’l-Bedrüddîn” ismini vermiştir. Vâridât, Muhammed Nûru’l-Arabî dışında Abdullah İlahî (Keşfü'l-Vâridât li-Tâlibi’l-Kemâlât), Şeyh Muhyiddin Yavsî (Tahkîkü’l-Hakâik fî Şerhi Keşfi Esrâri’d-Dekâik) ve Harîrîzâde Kemaleddin Efendi tarafından (Futûhâtü’l-İlâhiyye Şerhu Vâridati İlâhiyye) da şerh edilmiştir.*Elinizdeki eserde iki farklı tercüme bir araya getirilmiştir. Birinci bölümün metni, Muhammed Nûru’l-Arabî’nin, halifesi Ali Örfî Efendi’ye “Senin Türkçen iyidir. Benim Arapça olan şerhimi ne arttır ne de eksilt. Olduğu gibi Türkçeleştir.” demesi üzerine vücut bulmuştur. İkinci bölümün metni ise Abdurrahim Fedâî Efendi’ye aittir. Bu metin, Fedâî’nin doğrudan doğruya Vâridât’ı manzum olarak tercüme etmesiyle oluşmuştur. Metnin sadeleştirmesinde ise Ali Örfî Efendi’nin mensur Vâridât Şerhi tercümesi esas alınıp, yer yer Ustrumcalı Hacı Faik Efendi ve Rahovecli Abdülmâlik Hilmi Efendi’nin yaptıkları tercümelerden de faydalanılmıştır. Böylelikle okuyucunun eserden daha fazla istifade etmesi arzulanmıştır…

...rhi'l-Vâridât Li'ş-Şeyhi'l-Bedrüddîn" ismini vermiştir ... Varidat Şerhi - Nuru'l-Arabi Külliyatı 7. Cilt Seyyid Muhammed Nuru'l ... . Birinci bölümün metni, Muhammed Nûru'l-Arabî'nin, halifesi Ali Örfî Efendi'ye "Senin Türkçen iyidir. Seyyid Muhammed Nuru'l-Arabi. H Yayınları. 42,00TL. Sepete Ekle. 1. Varidat Şerhi - Nuru'l-Arabi Külliyatı 7. Cilt. Müşteri Hizmetleri. 29.93 TL. Vâridât'ı Arapça olarak şerh etmiş olan Nûru'l-Arabî esere "El-Letâifü't-Tahkîkât Fî-Şerhi'l-Vâridât Li'ş-Şeyhi'l-Bedrüddîn" ismini vermiştir. Vâridât, Muhammed Nûru'l-Arabî dışında... 33.60 TL. ... Varidat Serhi Nurularabi Kulliyati 7 Cilt - Arama Sonuçları ... . Vâridât, Muhammed Nûru'l-Arabî dışında... 33.60 TL. Varidât'ı Arapça olarak şerh etmiş olan Nûru'l-Arabî esere "El-Letâifü't-Tahkîkât Fî-Şerhi'l-Vâridât Li'ş-Şeyhi'l-Bedrüddîn" ismini vermiştir. Vâridât, Muhammed Nûru'l-Arabî dışında... Bu ürüne benzer farklı alternatifler olmalı. Varidat Şerhi / Nuru'l-Arabi Külliyatı (7. Cilt), H Yayınları https://www.dehakitabevi.com/Varidat-Serhi-Nurul-Arabi-Kulliyati-7-Cilt-H-Yayinlari,PR-385820.html. 31.50 TL. Varidât'ı Arapça olarak şerh etmiş olan Nûru'l-Arabî esere "El-Letâifü't-Tahkîkât Fî-Şerhi'l-Vâridât Li'ş-Şeyhi'l-Bedrüddîn" ismini vermiştir. Vâridât, Muhammed Nûru'l-Arabî dışında... 33.60 TL. Varidât'ı Arapça olarak şerh etmiş olan Nûru'l-Arabî esere "El-Letâifü't-Tahkîkât Fî-Şerhi'l-Vâridât Li'ş-Şeyhi'l-Bedrüddîn" ismini vermiştir. Vâridât, Muhammed Nûru'l-Arabî dışında... Varidat Şerhi - Nuru'l-Arabi Külliyatı 7. Cilt 447120 H Yayınları. https://www.kitapsitesi.com/urun/varidat-serhi-nurul-arabi-kulliyati-7-cilt. Varidat Ş...