İlişki Sürdürme Becerileri Psiko-Eğitim Programı

Prof. Dr. Turan Akbaş

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Turan Akbaş
TARİH
2020-03-23
ISBN
6050332049
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
3,5 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Uluslararası alanda oldukça çeşitlenen ilişki geliştirme programları ülkemizde de artan ihtiyaç üzerine özellikle araştırmalar kapsamında uygulanmaktadır. Bu uygulamaların çoğu yurt dışında geliştirilmiş bazı programlara dayanır. Dolayısıyla kültürel anlamda örtüşmeyen örnekler ve alıştırmalar içermesi kaçınılmazdır. Türk uzmanlar tarafından geliştirilmiş programların sayısı ise oldukça kısıtlıdır.Bu program, uluslararası alanda kabul görmüş bir ilişki bağlılığı modeli olan Yatırım Modeli'nin (Rusbult, 1980) ortaya koyduğu ve ilişki bağlılığını şekillendirdiğini savunduğu üç temel faktör olan ilişki doyumu, ilişkiye yapılan yatırım ve alternatiflerin kalitesi unsurlarına dayandırılarak geliştirilmiştir.Uzun yılların çift ve evlilik terapisi deneyimi ile teorik anlamda tanımlanmış mekanizmaların uygulamada kullanılır hâle getirilmesi amaçlanmış ve çiftlerle çalışan uzmanlara yönelik sekiz oturumluk bir program olarak kullanıma sunulmuştur. Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması ve amacına ulaşması dileğiyle...

...ra yönelik sekiz oturumluk bir program olarak kullanıma sunulmuştur ... Romantik İlişki Becerileri Psikoeğitim Programının Etkinliğinin... ... . Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması ve amacına ulaşması dileğiyle... Examining the Effectiveness of a Romantic Relationship Skills Psychoeducation Program: A Pilot Study. genç yetişkin bireylere yönelik geliştirilen romantik ilişki becerileri psikoeğitim programının... ...4.Stres ve Öfke Yönetimi 5.Kariyer Uyum Psikoeğitim Programı, 6.Sınıf Rehberliği Programı. 87. Akademide Yaşam Becerileri Eğiti ... PDF Aile İletişim Becerileri Psikoeğitim Programının Eşlerin Evlilik ... .Sınıf Rehberliği Programı. 87. Akademide Yaşam Becerileri Eğitimi. Stres Yönetimi Psikoeğitim Programı Memnuniyet Anketi. uygulanan eğitim programlarının iletişim becerilerini arttırmada, yaşanan bir takım ilişki ve. bir Aile İletişim Becerileri Psikoeğitim Programı geliştirmek ve programın 5-6 yaş çocuklarının. İlişki Sürdürme Becerileri Psiko-Eğitim Programı Uygulayıcı El Kitabı. Müşteri Hizmetleri. ...için literatürde çeşitli programlarla karşılaşılabilmektedir. ve etkililiği sınanan bir yaşam becerileri psikoeğitim programında (Şentürk Aydın kendini tehlikelerden koruma ve yaşamı güvenli sürdürme. Bu araştırmada, genç yetişkin bireylere yönelik geliştirilen romantik ilişki becerileri psikoeğitim programının etkinliğinin sınanması hedeflenmiştir. Kurs; birey, aile ve toplumla çalışan hemşirelerin, psikoeğitim programı geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. ...alan deneklere dokuz oturumdan oluşan Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı uygulanmıştır. Bu çalışmada, hazırlanan bir Aile İletişim Becerileri Psikoeğitim Programı'nın eşlerin evlilik doyumuna... İlişki Sürdürme Becerileri Psiko-Eğitim Programı. Dilaram Billur Çelik Örnek. Nobel Yayın Dağıtım. 1. İlişki Sürdürme Becerileri Psik...