Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma YöntemleriTeknik - Yaklaşım - Uygulama

Doç. Dr. İdris Güçlü

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Doç. Dr. İdris Güçlü
TARİH
2019-07-19
ISBN
6057846334
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,99 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bilgi üretim yolculuğuna çıkan araştırmacılara, başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm araştırma süreci boyunca sistemli bir şekilde adım adım rehberlik eden bu çalışma, başta lisans ve lisansüstü öğrencilerine faydalı bir kaynak olmak üzere, aslında nitel araştırma yapan tüm araştırmacılar için hazırlanmıştır. Günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçları da göz önünde tutularak nitel araştırma hakkındaki pek çok konu, oldukça kapsamlı bir şekilde ve zengin güncel örneklerle desteklenerek, okuyucuyu mümkün olduğunca teorik tartışmalara boğmadan, sade ve anlaşılabilir bir dille verilmeye çalışılmıştır. Tüm nitel araştırmacılar için bir başucu kitabı niteliğindeki bu çalışma, alandaki önemli birçok güncel kaynaktan yararlanılarak mevcut bilgi teknolojisine uygun olarak hazırlanmış ve konuların ilgili tüm kesimlerce rahatlıkla anlaşılabilmesi hedeflenmiştir.On yedi bölümden oluşan bu kitapta; temel olarak araştırma problemi, veri toplama, veri analizi ve raporlama gibi nitel araştırmanın tasarımıyla ilgili tüm süreçlerin kuramsal çerçevesi ve alandaki uygulamaları güncel örneklerle tanıtılmaktadır. Ayrıca kitapta, sıklıkla kullanılan nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma, etnografi, gömülü teori, durum çalışması, anlatı araştırması ve eylem araştırması örneklerle detaylı olarak ele alınmaktadır. Kitaptaki konuların daha iyi pekiştirilmesine ve anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla da her bölümün sonunda özet yapılmaktadır. • Sosyal Bilimlerde Araştırma• Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma • Nitel Çalışmalarda Araştırma Problemi / Örnekleme / • Veri Toplama / Veri Analizi / Raporlama• İçerik Analizi• Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi• Fenomonolojik Araştırma • Etnografi Araştırması• Gömülü Teori• Örnek Olay Araştırması• Anlatı Araştırması

...Veri Analizi. • 4.Bölüm: Sosyolojide Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri GİRİŞ Genel olarak sosyal bilimler alanında yürütülen araştırmalarının temel amacı, toplumsal olgu ve ... İçindekiler Giriş Bilim ve Araştırma Bilimsel Araştırma ve... ... . ...Araştırma yöntemi, nitel araştırma, yorumlayıcı yaklaşım, anlayıcı yaklaşım, sosyal bilimler. post modern ve anlamacı bilim felsefesi temelinde çok farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Paradigm Transformation in Social Sciences Research: Rise of Qualitative Approach. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi. Capra, F. (1992). Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı amaçlama ... Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Teknik - Yaklaşım... ... . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi. Capra, F. (1992). Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda evrenin tamamına erişmek çoğu zaman olanaklı değildir. davranışlarını inceleyen araştırma yöntemleri. - Nitel araştırmada sorular Bu nedenle laboratuvar araştırmalarının sosyal bilimlerde uygulama imkanı ve kullanımı oldukça. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2017, 28 (1), 30-48 Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yaklaşımı Qualitative Research in Sports Science Derleme Makale Canan KOCA... SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TEKNİK - YAKLAŞIM - UYGULAMA kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. ...araştırma, yorumlayıcı yaklaşım, anlayıcı yaklaşım, sosyal bilimler. Nitel Araştırma Yöntemleri Varsayım. • gerçeklik nesneldir. • kuram ve hipotez ile sonlanır. • deney‐uygulama‐kontrol. ...Teknik - Yaklaşım - Uygulama. Ayrıca kitapta, sıklıkla kullanılan nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik araştırma - Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi. - Fenomonolojik Araştırma. Alış-Veriş Listeme Ekl...