Telhisu Kitabi’ş-Şi‘rPoetika (Şiir) Orta Şerhi

İbn Rüşd

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
İbn Rüşd
TARİH
2019-11-19
ISBN
6052105634
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,22 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İbn Rüşd (ö. 1198) İslâm mantık ve felsefe geleneğinde kendine özgü bir Meşşâîlik modeli takip etmiş, özellikle Aristoteles’in (ö. MÖ 322) mantık ki­taplarına yazdığı orta şerhlerde genel olarak ana metne bağlı bir şerh yön­temini esas almış, bununla birlikte takip ettiği Meşşâîlik modelini mantık orta şerhlerinden biri olan Telhîsu Kitâbi’ş-Şi’r’de yani Poetika Orta Şerhi’nde daha farklı bir tarzda ortaya koymuştur. Aristoteles poetik/şiirsel zihnin anlama ve anlatma tarzlarını burhânî, felsefî, tümel bir şekilde incelemiş, ancak bu incelemelerini tarihî Yunan poetika/şiir geleneği ile örneklendir­erek somutlaştırmıştır. İbn Rüşd bu burhânî, felsefî, tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslâm geleneğine müracaat etmiştir. Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan örneklendirmelerle doludur. Aristoteles’in Poetika’da yani Şiir Üzerine’de, içerisinde yetiştiği Yunan geleneği üzerinden somutlaştırdığı poetik/şiirsel dünyanın doğasına ilişkin felsefî öğretisini İbn Rüşd Poetika Orta Şerhi’nde, içerisinde yetiştiği kendi Arap-İslâm geleneği üzerinden somutlaştırarak yakalamaya çalışmış ve özgün bir metin inşası vücuda getirmiştir. Elinizdeki çalışma Poetika Orta Şerhi’nin ilk Türkçe çevirisi ve Arapça metni yanında konunun anlaşılması­na yardımcı olacak inceleme, giriş yazıları ve eserle ilgili bilgilendirici bir takım ekler içermektedir.

...tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslam geleneğine müracaat etmiştir ... Telhisu Kitabi'ş-Şi'r - Poetika (Şiir) Orta Şerhi - İbn Rüşd - kitapjet.net ... . Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan... İbn Rüşd. İbn Rüşd (ö. 1198) İslâm mantık ve felsefe geleneğinde kendine özgü bir Meşşailik modeli takip etmiş, özellikle Aristoteles'in (ö. MÖ 322)... 30 TL. İbn Rüşd bu burhani, felsefi, tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslam geleneğine müracaat etmiştir. Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan örnekle ... Telhisu Kitabi'ş-Şi'r - Poetika (Şiir) Orta Şerhi İbn Rüşd ... . Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan örneklendirmelerle doludur. 24 TL. İbn Rüşd bu burhani, felsefi, tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslam geleneğine müracaat etmiştir. Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan örneklendirmelerle doludur. 12.60 €. İbn Rüşd bu burhânî, felsefî, tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslâm geleneğine müracaat etmiştir. Nitekim Poetika Orta Şerhi Arap-İslâm şiir geleneğinden yapılan örneklendirmelerle doludur. 2...