Türk MilliyetçiliğininDoğuşu

Ali Engin Oba

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ali Engin Oba
TARİH
2020-04-09
ISBN
6052133873
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,35 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Türk milliyetçiliğini Batı’daki ideolojik akımlardan farklı olarak tamamen kendine özgü tarihsel koşullar içinde aramak gerekir. Yusuf Akçura’nın tanımlamasıyla Türk milliyetçiliği ne Osmanlı burjuvazisi içinde gelişen Türk burjuvazisinin bir önerisi olarak ortaya çıkmış ne de Osmanlı okullarında öğretilmiştir. Türk milliyetçiliği, Türkler hakkında bilgi içeren yabancı eserlerden, Osmanlı Devleti içinde ve etrafında yaşayan milletlerin faaliyetinden öğrenilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Türk etnik grubu içinde bir burjuvazi ortaya çıkamadığı için, İttihat ve Terakki ile birlikte kapitalizmin gelişmesinde devlet önemli bir rolü üstlenmek durumunda kalmış ve milliyetçilik asker-sivil-aydın kadrolarda geniş bir zemin bulabilmiştir. Ve Türk milliyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan milletler arasında en son ortaya çıkabilmiştir. Ali Engin Oba, Osmanlı devlet ve millet sisteminin kapsamlı bir resmini sunmakta, öncelikle iç dinamiklere yer vermektedir. Son yüzyıla gelindiğinde ise imparatorlukta bambaşka hareketlilik ve çözülüşler, tepki ve yankılar söz konusudur. Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’un bağımsızlık süreçleri, Balkan Savaşları ve Rumeli’nin kaybı, Panslavizmin Türk aydınları üzerindeki etkisi, Turancılık akımı ve Türkoloji alanındaki ilmî gelişmeler Türk Milliyetçiliğini hazırlayan belli başlı sebepler arasındadır. Ayrıca kitapta Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzade Ali Bey, İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp gibi bu akımın kurucu isimleri üzerinde durulmakta, Tercüman Gazetesi, Genç Kalemler, Türk Ocakları ve Türk Yurdu gibi dergi ve kurumlar ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmektedir.

...liğinin uyanmasında ki rolü büyüktür ... Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Ümmet Erkan ... . Türk Milliyetçiliğinin doğuşu, Yakup İstikbal Leave a comment. Yrd. Doç. Dr. Yusuf SARINAY. Devlet Arşivleri Genel Müdürü / Türkiye. İmparatorluktan cumhuriyete türk milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimi. Tam sayfa görünümü. Millet ve Milliyetçiliğin Doğuşu Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar *. Özet: Bu yazıda, millet nedir? milliyetçilik nedir? milletler ve milliyetçilik ne zaman doğmuştur? milletler ne ölçüde modern... Yazar: Ali Engin Oba Kitabın Başlı ... Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ... ... Yazar: Ali Engin Oba Kitabın Başlığı: Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Lozan Oyunu isimli eserleri mevcuttur. Evli ve yetişkin iki... 16- TİMUR, Taner; Osmanlı Kimliği, s. 103-105, Hilal Yay. ist.1986. 17- TİMUR, Taner; A.g.e. sh112. 18- KUSHNER, David; Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, s. 12-15, Kervan Yay. ist. 1979. ...buldu ve daha sonra yeni kurulan Türkiye devletinde 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk milliyetçiliğinin özel biçimini şekillendirdi. (Göçek: 2008: 64). Osmanlıda Türk milliy...