Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi

Mehmet Raif Söylemez

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mehmet Raif Söylemez
TARİH
2020-04-13
ISBN
6257084857
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,23 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Fazlur Rahman, ilk çalışmalarından itibaren günümüz insanının Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayabileceği ve anlaması gerektiği konusuna odaklanmış, bunu problem edinmiştir. Ona göre, klasik yorumlamalar modern insanın soru ve sorunlarına cevap vermede yetersizdirler. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in mesajının günümüz insanına doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için öncelikle metod probleminin çözülmesi ve sonrasında da yeni bir metodun önerilmesi gerekir. Bu yorum metodu öncelikle Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına hasredilecektir. Bu görev bu güne kadar ihmal edilmiştir. Çalışmamızda bu ihmali telafi etmek adına kendisinin geliştirdiğini iddia ettiği “yeni” anlama-yorumlama tarzını ve tarihselcilikle olan ilişkisini bu problemin kapsamında değerlendirdik. Fazlur Rahman’ın yeni metodunda “anlama”yı günümüz insanı için bir sorun olarak merkeze alması onun tarihselci yaklaşımının sonucudur. Çünkü böyle bir gerekçe ile yeni bir metod önerisi; ya metnin güncelliğini yitirdiği ya da metnin herhangi bir nedenle modern okuyucu için anlaşılamaz hale geldiği düşüncesini ihtiva etmektedir. Fazlur Rahman’ın geliştirmeye çalıştığı yeni yorumlama metodunun analizinin yanı sıra, yapmak iddiasında olduğu şeyin ne olduğu ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu da tespit etmeye çalıştık.Çalışmanın önemini: “Metod Meselesi”nin Fazlur Rahman’ın çalışmalarındaki merkezi yerini ve önemini göstermekle yetinmek yerine, bu meselenin tarihsellik tarafından nasıl şekillendirildiğini, onun dini kavramları anlamasında nasıl somutlaştığı ve diyalojik bir hal aldığını anlamaya çalışmanın yanı sıra klasik metafizik ile olan ilişkisini “Metod Meselesi” çerçevesinde araştırmak, olarak ifade edebiliriz.

...ama, Metafizik. ...cevabını bulmaya çalıştığı bu soru onun düşünce hayatının en önemli meselesi olmuştur ... Prof. dr. fazlur rahman ve bazı hukuki sorunlar ... . Frederick M. Denny, "Fazlur Rahman: Muslim Intellectual", MW, LXXIX/2 (1989), s. 91-101. Bu konu, Fazlur Rahman için, sadece akademik bir mesele değil, müslü Fazlur Rahman'a göre, bu metod, sadece İs­. lâm tarihine, yahut sünnetin oluşmasına değil, bizzat Kur'an'a. Dr. Fazlur RAHMAN Islam. Item Preview. remove-circle. Collection. opensource. Prof. Dr. Fazlur RAHMAN İSLÂM. Addeddate. ... Fazlur-Rahman-SLAM.pdf ... . Fazlur RAHMAN Islam. Item Preview. remove-circle. Collection. opensource. Prof. Dr. Fazlur RAHMAN İSLÂM. Addeddate. Fazlur Rahman'a Göre Sünnet, Hadis, İcma ve İçtihat Kavramları. Açıktır ki müsteşriklerin meseleyi ısrarla İbn Sîrîn'in sözüne bağlı kalarak sonuca ulaştırmaya çalışmaları belli bir amaca yöneliktir. İncele. PDF Görüntüle. İslâm düşüncesinde nübüvvetin vehbîliği-kesbîliği meselesi. Mehmet Kaan ÇALEN. İncele. PDF Görüntüle. Türk düşüncesinde 'mani-i terakki' meselesi. Bir başka deyişe Fazlur Rahman'ın önerdiği ve tartışılmasını istediği bir 'proje'si vardır. (Ehl-i Sünnet, vahiy meselesinde Peygamber'in işgal ettiği yeri çok küçümsediği gibi…"(6). Hatice K. Arpaguş, Fazlur Rahman'a Göre Allah ve İnsan, Ensar Neşriyat, 2008, İsta...