Fenomenoloji

Michael Lewis

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Michael Lewis
TARİH
2019-05-27
ISBN
6058068841
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
9,1 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Köklerini Husserl’den alan fenomenoloji hareketi, fenomenolojiyi temel bilimlere olmasa da, felsefenin temel disiplinleri olan etiğin, metafiziğin ve ontolojinin temeline koymak ister. Edmund Husserl’in öncülüğünde 20. yüzyıl kıta felsefesine yön veren fenomenoloji, günümüz bilişsel fenomenolojisine ve zihin felsefesine olan etkileriyle analitik ve kıta felsefeleri arasındaki keskin hatları silikleştiren bir disiplin konumuna gelmiştir.Bukitapta, 20. yüzyıl kıta felsefesini kasıp kavuran fenomenoloji hareketinin öncüsü Husserl’den, Levinas, Derrida ve Merleau-Ponty’ye; Sartre’dan Heidegger ve çağdaş Fransız fenomenologları Jean-Luc Marion ve Michel Henry’e dek fenomenolojinin serüvenine tanıklık edeceksiniz.

...oji, felsefenin bilgi, varlık, değer felsefeleri gibi alanlarıyla uğraştığı için tümel bir nitelik taşıyordu ... Fenomenoloji-Görüngübilim (Bilim Felsefesi) | Sosyolojisi.com ... . Bazılarına göre ise bir felsefe akımı olmaktan çok, bir felsefe yöntemiydi. Husserl'in nitelemesiyle fenomenoloji nedir; felsefenin ve genel olarak bilginin kaynaklarının evrenselliği hedefledikleri ölçüde yeniden ele alan köktenci bir girişimdir. Fenomenolojinin kurucusu Alman düşünür Edmund Husserl'dir. Fenomenoloji, Psikolojinin tersine zihinsel edimlerin nedenlerini, sonuçlarını ve bu edimlere eşlik eden fiziksel ... Fenomenoloji Nedir? ... . Fenomenoloji, Psikolojinin tersine zihinsel edimlerin nedenlerini, sonuçlarını ve bu edimlere eşlik eden fiziksel unsurları dikkate almayız. Fenomenoloji Nedir. Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemi. Hazırlayan : Ersan Demirdalıç. FENOMENOLOJİ. A. Tanımı ve Kurucuları : Fenomenoloji diğer adıyla görüngübilim bir felsefe akmı olup, kurucusu Edmund Hasserl' dir. Çıkış sebebi 20. FENOMENOLOJĐ. Fenomenoloji Nedir? Fenomen kişinin kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına verilen isimdir. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinde ve kuramsal tartışmalarında etkili ve belirleyici bir yere sahiptir Fenomenoloji. Giriş. Husserl Fenomenolojisi maddesel nesnenin varlığı, bilgi sorunu ve insanın varoluş sorunu üzerine eğilir. (Sözer, 1976) Fenomenoloji eleştirel bir felsefi yöntem olarak ortaya çıktı ve zamanla... Husserl'e göre, "Fenomenoloji görerek, aydınlatarak, anlam belirleyerek ve anlam ayrımı yaparak yol alır. Fenomenoloji karşılaştırır, ayrım yapar, bağlar, ilişkiye sokar, parçalara böler, öğelerine ayırır. FENOMENOLOJİ. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Fenomenoloji. Husserl ve Schütz. Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnltz-Moravio'da zengin bir Musevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Doğru bilginin mümkün olup olmadığı problemi /dogmatizm temelinde/ fenomenoloji. Fenomenoloji, yani görüngübilim kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. FENOMENOLOJİ-Görüngübilim. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Felsefede Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan fenomenoloji felsefesi, 20. yüzyılın başlarında pozitivizme ve ampirisizme karşı çıkıyordu. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gör...