İslam Düşüncesi Tarihi 4İslam Düşüncesindeki Diğer Disiplinler - İslam Düşüncesinin Etkileri -Modern Rönesans

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2019-06-10
ISBN
9755749051
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
7,35 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslâmdüşüncegeleneğinibütüncülbirtarzdaanlamayayönelikyayınlar,tarihîbirikimeyönelik basiteindirgenmişgenellemecikritiklerinetkisikarşısındateorikyetersizliğiaşmayayardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozofMian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser,İslâm düşüncetarihiileilgiliolarakoryantalistlerceyayınlanmışeserlerkarşısındageleneğiyeniden yorumlamaarayışlarınınciddibirmisaliniteşkiletmektedir.Bölümyazarlarınınbüyükkısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarınıkendidinamikleriiçindeanlamayımümkünkılmaktadır.Ayrıcaeserinbenzeribirçok eserdeyeralmayanİbnHaldûnsonrasıdönemidekapsıyorolmasıdolayısıyladenilebilirkibu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır.

...iğer ürünler. Onlara bakılırsa, Rönesans'ın Batı'nın değil, adeta İslam dünyasının, bir diğer deyişle İslam dünyasından yapılan çevirilerin ürünüymüş gibi bir izlenim uyanmaktadır ... İslam Düşüncesi Tarihi 4; İslam Düşüncesindeki Diğer... ... . ...tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısın.. İslam Düşüncesindeki Diğer Disiplinler İslam Düşüncesinin Etkileri Modern Rönesans. İslam Düşünce Tarihi için Bir Dönemlendirme Önerisi. konu edeceğimiz bir bilimsel disiplinden söz edemez hale geliriz. İslam düşüncesindeki nazarî gelenekler oluşturur. ...tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi ... İslam Düşüncesi Tarihi 4 - İslam Düşüncesindeki Diğer... ... . konu edeceğimiz bir bilimsel disiplinden söz edemez hale geliriz. İslam düşüncesindeki nazarî gelenekler oluşturur. ...tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısın.. İslam Düşüncesindeki Diğer Disiplinler İslam Düşüncesinin Etkileri Modern Rönesans....