İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri

Prof. Dr. Abdullah Kahraman

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
TARİH
2019-09-10
ISBN
9944774574
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,61 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin hayatı boyunca şu dört önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: Dîn-i ilâhî adındaki bozuk din ile mücâdele; müslümanlar arasındaki bid’at ve hurâfelerle mücâdele; müslümanları destekleyerek Hindûlar tarafından uğradık­ları zulmü engelleme; tasavvuf ehlinin yanlış anlayış ve uygulamalarını düzelt­me.Tasavvufu işin özü ve fıkhı işin kabuğu olarak gören kimi sûfî çevrelere reddiyede bulunup âhirette hesap zamanı gelince şeriattan sorulacağını, tasav­vuftan sorulmayacağını, tarîkat ve hakîkatın şeriata hizmetkâr olduğunu ifade etmiştir. Vahdet-i vücûd konusunu yanlış anlayan sûfîleri uyarmış, vahdet-i vücûdun üzerinde vahdet-i şuhûd adında bir mertebe olduğunu, onun da üzerinde abdiyyet mertebesi bulunduğunu, asıl hedefin abdiyyete ulaşmak olduğunu belirtmiştir.İmam-ı Rabbânî (k.s.) hayatı boyunca müntesiplerinin İslâmî kaidelere ve ehlisünnet çizgi-sine bağlı kalmayı vurgulamış, yaşadığı tasavvufî hâlleri ve seyr u sülük esnasındaki ruhî tecrübelerini aktarmış ve varlık konusunu derinlemesine tartışmıştır. Fikirlerini zahir uleması gibi zihnî ve rasyonel yaklaşımlarla değil, yaşadığı tasavvufî tecrübelerle temellen-dirmiştir. Yaşadığı dönemdeki Hindistan coğrafyasının dinî ve sosyal yapısındaki aksaklık-lara eserlerinde sıklıkla işaret eden İmam-ı Rabbânî (k.s.), önemli konularda yöneticileri uyarmış ve onların İslâmî esaslara riayet etmelerini teşvik etmiştir. Müridlerine yazdığı mektuplar-da tasavvufî konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dinî ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir.Tasavvuf terminolojisine birtakım yenilikler getiren İmâm-ı Rabbânî (k.s.), daha önceki Nakşî geleneğinden farklı olarak letâife ayrı bir önem vermiş, bu latifelerin seyr ü sülûkta önemli bir mevkinin olduğuna dikkat çekmiştir

...Görüşleri/Kadir. Mağaza: kitapzen. Yorumunuzu aşağıdaki alana yazınız ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri Kitap %10... - Atlas Kitap ... . : İbrahim Şimşek. İmamı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri Nasihat Yayınları | 9789944774574. Fikirlerini zahir uleması gibi zihni ve rasyonel yaklaşımlarla değil. yaşadığı tasavvufi tecrübelerle temellendirmiştir. Ürün Sepetinize Eklendi! İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri. 24,00 TL. Bu mektupların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Mektubat, tasavvufi i ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri Satın Al | OdaKitap.com ... . Bu mektupların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Mektubat, tasavvufi içeriklidir. İmam Rabbani tasavvuf için; 'delille bilineni keşf ile idrak etmektir' der. Ürün Sepetinize Başarıyla Eklendi. Anasayfa. İmam-ı Rabbani: Dini ve Tasavvufi Görüşleri. Nasihat Yayınları. Stok Kodu. İmamı Rabbani eleştirilmekle İslam ne zarar görür ne de yok olur. İyi ama bu İslamiyet'e aykırı serdedilen görüşleri kim nasıl tashih edecektir? Bu yol da, İslam Milleti (İslam Dini) dir. 28.80 TL. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği... 10.50 TL. Eserde, İmam-ı Rabbani döneminde Hindistan'ın siyasî, dinî ve ictimaî durumu yanında İmam'ın hayatı, eserleri, tasavvufî gör...