Timur

Harold Lamb

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Harold Lamb
TARİH
2020-03-25
ISBN
6050693256
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
4,51 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasidehalardan biri olarak kabul edilen Timur,Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenerekOsmanlı Devleti'ni 11 yıllık bir duraklamadönemine sokmuştur. Tarihin gördüğü enbüyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarakkabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekildeyürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk,Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur, İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtangeçirerek kelleri kule gibi yığmıştır.Bu nedenle ''Kellelerden kule yapanhükümdar'' olarak anılmaktadır.

...nsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran ve soyu Türk-Moğol ... Timur Bey - Biyografya ... ... Gündem. Canlı yayınında yellenme sesi. Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği canlı yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi işitti. Siyaset. HDP'li Figen Yüksekdağ için karar... Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Aksak Timur anlamına gelen Farsça Timur-i leng, Türkçeleşmiş olarak Timurlenk batılılar tarafından ise Tamerlane denilmekteydi. İşte Timur'un biyografisi. Timur 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Timur ... Timurlenk ( Aksak Timur) Kimdir ... . İşte Timur'un biyografisi. Timur 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan'ın Keş şehrinde dünyaya geldi. Timur aslen Moğol'dur. Moğollar ise Cengiz Han'dan üç kuşak sonra Müslümanlaşıp Türklerle karıştı. Kuruluş Tarihi: 1368 Yıkılış Tarihi: 1507 Kurucusu: Timur Başkenti: Semerkand Dili: Farsça, Çağatay Türkçesi Devlet Başkanı: Emir. Timur'un Ortaya Çıkışı ve Büyük Timur İmparatorluğu'nun Kuruluşu. Fars dili ile Amir/Emir, Osmanlı dili ile Aksak Timur, günümüz Orta Asya Türklerinde Timurleng Timur olarak bilinir. Timur öncesinde Türkistan Türkleri göçebeydi. Timur, Mâverâünnehr'i şehirleştirdi. Timur; Timurlu Devleti'nin kurucusudur. (Sebz 1336-Otrar 1405). Babasının yerine kabilesinin başına geçti. Tuğluk Timur Maveraünnehr'e girince Maveraünnehr'in yönetimini kendisine bıraktı. TİMUR İMPARATORLUĞU (1370-1507). Timur Devleti, Moğol İmparatorluğundan sonra, Orta Asya ve Ortadoğu'da kurulmuş en büyük Türk devletidir. Bu büyük devletin kurucusu Timur'dur. TÎMÛR HAN; Türk-İslâm dünyâsının büyük hükümdarlarından. Târihin en büyük cihangirlerinden biridir. Babası Moğol Barlas Aşireti reislerinden Emir Turgaya, annesi Tigin Hatundur. Timur, o sırada 25 yaşlarında idi. Cesur, zeki, bilgili bir Türk asilzadesi ola...