Timur

Harold Lamb

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Harold Lamb
TARİH
2020-03-25
ISBN
6050693256
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,15 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasidehalardan biri olarak kabul edilen Timur,Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenerekOsmanlı Devleti'ni 11 yıllık bir duraklamadönemine sokmuştur. Tarihin gördüğü enbüyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarakkabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekildeyürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk,Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur, İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtangeçirerek kelleri kule gibi yığmıştır.Bu nedenle ''Kellelerden kule yapanhükümdar'' olarak anılmaktadır.

...dusu delhi'ye girerek şehri darmadağan etmişti ... Timur Bey - Biyografya ... .timur bununla da yetinmemiş ve kuzeye giderken önüne çıkan herşeyi yakıp yıkmıştı.delhi'yi ele geçirdikten sonraki ay... Iranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye andıkları büyük emir Timur'un doğum tarihi kaynakların hepsinde 9 Nisan 1336 Salı günü olarak verilmektedir. Büyük askerlik vasıflarını üzerinde taşıyan Timur Han, yedi senede İran'ı hâkimiyeti altına aldı. Âzerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab'ı el ... Timurlenk ( Aksak Timur) Kimdir ... . Âzerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab'ı ele geçirdi. 1370 yılında ise Çağatay Hanlığı toprakları üzerinde Timur Devleti'ni kurdu. Devletinin kurulduğu yer Maveraünnehir, merkezi ise Semerkant şehri idi. Emir Timur Timurleng (Aksak Timur) olarak da anılır....