Türk Dil Bilgisi

Prof. Dr. Muharrem Ergin

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Muharrem Ergin
TARİH
2019-10-03
ISBN
9754515817
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,48 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958’de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962’de İstanbul’da, üçüncü baskısı 1967’de Sofya’da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri değil, Batı Türkçesinin grameridir.Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer şeması içinde incelenmiştir. Bu şemanın dayandığı esasları şu iki nokta etrafında toplayabiliriz: Türkçeyi çok defa olduğu gibi doğu veya batı gramerleri çerçevesi içinde değil, kendi bünyesine göre ele almak; Türkçenin geniş ve dağınık gibi görünen gramer şekillerini bir sisteme bağlamak. Türkçeye kendi bünyesi içinde yanaşmak ve Türkçenin yapısının gerçek sistemini yakalamak şeklinde hülâsa edebileceğimiz bu iki esasa bir yandan umumî gramer mefhumlarının dışına çıkmamak, öte yandan fazla zorlamaya kaçmamak şartıyla mümkün olduğu kadar bağlı kalınmağa çalışılmış, böylece teklif ettiğimiz şema ortaya çıkmıştır.Üniversite seviyesinde okutulan bir gramerin pratik gramer olmayacağı tabiîdir. Onun için bu kitapta da gramer şekilleri klişeler, ezberlenecek kalıplar şeklinde verilip geçilmemiş, Türkçenin problemlerine göre ele alınarak çeşitli yönlerden etraflıca incelenmiş, münakaşa süzgecinden geçirilmiştir. Eserin üslûbu gibi, büyük ve göz alıcı başlıklardan, klişe ve cetvel hâlindeki tertiplerden uzak şekli de bundan ileri gelmekte ve ezber yerine muhakemeye dayanan bir dil bilgisi öğretimi hedefini gütmektedir. 

...ın verdiği bilgiler, Türk dilinin geçmişinin, tarih öncesine gittiğini göstermektedir ... Türk Dili Dergisi - Türk Dil Kurumu ... . kesin bilgi bulunmamakta ve Türk dilinin bu devreleri karanlık kalmaktadır. Türk dilinin ilk grameri olarak Divânu Lûgati't-Türk kabul edilmektedir. Her ne kadar bu eser lügat adını taşımakta ise de Türk lehçelerinin dil bilgisi hususunda çok kıymetli kayıtlar yapmıştır. Dil Bilgisi Metin İncelemeleri. Yazılı Soruları. Türkçe Dersi Slaytlar. Dil Bilgisi Metin İncelemeleri. Sözcükte An ... Türkçe Dil Bilgisi | Çokbilgi.com - Türkçe ve Edebiyat Güncesi ... . Yazılı Soruları. Türkçe Dersi Slaytlar. Dil Bilgisi Metin İncelemeleri. Sözcükte Anlam. Dil ve Anlatım. Dilbilgisi. Türkçe Dilbilgisi Konu 4 ana bölümde ve belirtilen alt başlıklarda incelenecektir. 2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI SÖZCÜĞÜN YAPISI - Ses Bilgisi (Fonetik) - Ünlüler 1) Dilin durumuna göre Büyük... Daha fazla bilgi için 👉http://tongucakademi.com/UyelikPaketleri. Tonguç Akademi kitaplarını buradan satın alabilirsin 👉 https://tongucmagaza.com/. Türk Dil Bilgisi en uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleriyle bkmkitap.com'da. Gelince Haber Ver. Alışveriş Listeme Ekle. Türk Dil Bilgisi Hakkında Bilgiler. ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Konu Anlatımları. PDF Dosyaları. Paragraf Soru Tipleri ve Pratik Çözüm Yöntemleri. Dil Bilgisi Kısa Genel Tekrar Notları. Türk dil bilgisi'nin kaynakları. 1)Aksan Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (Ana Çizgileriyle), Ankara. 41)Lewis, G.L., Turkish Grammar, Oxford, 1967. Biçim bilgisi: Sözcükleri yapı yönünden inceleyen dil bilgisi kolu. Doğu Türkçesi: Uygur Türkçesi sonra da Hakaniye Türkçesi olarak devam eden Türk dili süreci. Pratik Dil Bilgisi Notları. 1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi ,edat mı… olduğuna bakılacağını AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları. Dil Bilgisi, Kompozisyon Konuları ve Sunuları, Kaynaklar. Türk Dil Kurumu, altı ayda bir yayımladığı Türk Dünyası Dil ve Edebiyat dergisinde Türk lehçeleriyle ilgili yazılara yer vermektedir. 4- Yeni Türk Alfabesi (Latin Alfabesi). DİL BİLGİSİ: Bir dili doğru konuşmak ve yazmak için gerekli bütün kuralları inceleyen, gösteren ve öğreten bilim dal...