Kazanlı Türk Bilgini Şehabeddin Mercani Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212)Gurfetü’l-Hevakin li Urfeti’l-Havakin

Şehabeddin-i Mercani

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Şehabeddin-i Mercani
TARİH
2020-01-21
ISBN
6057931702
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,88 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Kazânlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehâbeddin Mercânî (ö. 1889), Türklerin ilk Müslüman hakanı Satuk Buğra Han ve Oğullarının tarihini 1864’te Gurfetü'l-Hevâkîn li Urfeti’l-Havâkîn adıyla kaleme almıştır. Arapça ve Farsça kaynaklara vâkıf olmanın yanında nümizmatik biliminden de yararlanmıştır. Orijinal bilgiler ihtiva eden ve bu sahada ilk müstakil çalışma olan eser, araştırmacılara ana materyal teşkil ettiği kadar Türklerin nasıl Müslüman olduğunu merak edenlere de pek çok şey anlatmaktadır.

...llarının tarihini 1864'te Gurfetü'l Hevakin li Urfeti'l-Havakin adıyla kaleme ... Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212) Şehabeddin Mercani ... ... 17 TL. Kazanlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehabeddin Mercani (ö. 1889), Türklerin ilk Müslüman hakanı Satuk Buğra Han ve Oğullarının tarihini 1864'te Gurfetü'l Hevakin li Urfeti'l-Havakin adıyla kaleme... Kazanlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehabeddin Mercani (ö. 1889), Türklerin ilk Müslüman hakanı Satuk Buğra Han ve Oğullarının tarihini 1864'te Gurfetü'l Hevakin li Urfeti'l-Havakin adıyla kaleme almıştır. Kazanlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehabeddin Mercani (ö. 1889), Türkle ... Satuk Buğra Han Ve Oğulları (921-1212)-Gurfetü'l-Hevâkîn Li... ... . Kazanlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehabeddin Mercani (ö. 1889), Türklerin ilk Müslüman hakanı Satuk Buğra Han ve Oğullarının tarihini 1864'te Gurfetü'l Hevakin li Urfeti'l-Havakin adıyla kaleme almıştır. ...Türklerin ilk Müslüman atası olarak bilinen Satuk Buğra Han ve oğullarının tarihini 1864de Gurfetül-Hevâkîn li Urfetil-Havâkîn adıyla kaleme almıştır.Eser, bu alanda yapılan derli toplu. 9.35 TL. Kazanlı Tatar ıslahatçı ve tarihçi Şehabeddin Mercani (ö. 1889), Türklerin ilk Müslüman hakanı Satuk Buğra Han ve Oğullarının tarihini 1864'te Gurfetü'l Hevakin li Urfeti'l-Havakin adıyla......