Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din

Doç. Dr.Mustafa Ulu

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Doç. Dr.Mustafa Ulu
TARİH
2019-10-30
ISBN
9758646845
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,93 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Tarihsel tecrübeler ve inanç farklılıkları sebebiyle toplumlar arasındaki ilişkilerin gerilimi, özellikle de İslam ülkelerine Batılıların müdahaleleri, Müslümanların Batı ve Uzak Doğu toplumlarına olan önyargılarını artırmıştır. Orta Doğu’da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Dünyanın geri kalanı için de ırk, cinsiyet, ekonomik durum vb. faktörlerin etkilediği önyargı belirgin bir hal almıştır. Aslında bu antagonizmin bir bölümü gerçekçi grup çatışmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilirken çoğunun geleneksel bakış açılarının bir sonucu olduğu aşikardır.Modern zamanların ürünleri olarak değerlendirilebilecek kitle iletişim araçları, sosyal medya, ulaşım imkanlarındaki kolaylıklar, toplumları ve farklı inanç grupların birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Ancak bireyler ve toplumların bu hızlı dönüşüme çabucak adapte olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum konusu başlıca problemlerden birisi halini almıştır. Bunun en somut örneklerinden birisini Batılı toplumların komünizm tehlikesini atlatmasından çok kısa bir süre sonra yeni bir günah keçisi arayışına girmeleri ve bunun da islamafobi maskesi altında bireysel ilişkileri etkilemesi oluşturmaktadır.Özellikle 20. Yüzyılın sonlarında Batılı paradigmada büyük bir değişim yaşanmıştır. Ayırıcı özelliklerini bir tarafa bırakarak din, tarih, medeniyet benzerliklerinden hareket eden Batılılar, ortak özellik paradigmasını benimsemiş ve tek devlet olma yolunda organize olmuşlardır. Ortak özellik paradigması ise kendilerinden olmayanlara karşı ayrımcılık ve ötekileştirmeyi beraberinde getirmiştir. Bu süreçte din ve inanç farklılıkları, ötekileştirmenin bir aracı olarak etkin bir şekilde günümüze kadar kullanılmıştır.

...Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi Onkoloji Kütüphanesi Orman Fakültesi Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... Psikoloji ve Din/ Ali Ayten - Okuma Notları ... ... ÖNYARGI. Önyargı insanın sahip olduğu toplumsal davranışının en yıkıcı biçimde ve en sık dışa vurulduğu yönlerinden biridir. (1998). Sosyal Psikoloji, çev. A. Dönmez, Ankara: İmge Kitabevi. Din Psikolojisi. Yayıncı. Çamlıca Yayınları. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere ... Önyargı ve Din: Sosyal Psikoloji Bağlamında: Mustafa Ula... ... . Çamlıca Yayınları. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Psikoloji önyargı ve ırkçılık ile ilgili bize ne açıklayabilir? Önyargı ve ırkçılığı nasıl tanımlarız? Sosyal kategorizasyonda (bireyleri belli bir kriter, yaş, cinsiyet, meslek, milliyet, din vb. gibi... Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum... 19.80 TL. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Yazar. : Mustafa Ulu. Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din. Dünyanın geri kalanı için de ırk, cinsiyet, ekonomik durum vb. faktörlerin etkilediği önyargı belirgin bir hal almıştır. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum... Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar, önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum... Bu yakınlaşmanın gerektirdiği bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki uyum konusu başlıca problemlerden birisi halini almıştır. Kategoriler:Dini Kitaplar. Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din - Doç. Sosyal psikoloji ve ilişkili disiplinler. Sosyal Psikolojinin Konuları. ¡ Kişilik temelli bakış açısı. l Örneğin liderlik, önyargı, konformite konularında kişiliğe dayanan açıklamalar. Alış-Veriş Listeme Ekle. Sosyal Psikoloji Bağlamında Önyargı ve Din. Orta Doğu'da özellikle Arap-İsrail savaşı ve sonrasında gelişen olaylar önyargı ve ayrımcılık çıtasını oldukça yükseklere taşımıştır. Notlarını Tuba Metin pay...