Vezir Nizamülmülk

Mürsel Gündoğdu

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Mürsel Gündoğdu
TARİH
2019-05-02
ISBN
6058198050
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,51 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Büyük Selçuklu’nun yüreği cihan hâkimiyeti mefkûresine henüz mayalanıyordu. İslam dünyasının merkezinde siyasi ve içtimai birlik sağlanmaya çalışılıyordu. Bakışlarını doğuya ve batıya çevirmiş çift başlı kartalın ülkesinde büyük bir medeniyetin müjdesi yankılanıyor, yeni bir çağın yolları döşeniyordu.Zaman dardı ve bu büyük idealin önüne dizilmiş sıra sıra maniler vardı. Selçuklu Sultanlarının güçlü iradelerini sahaya yansıtacak ve ufuklarına saplanan engelleri ortadan kaldıracak icracı bir bilgeye ihtiyaç duyulduğu anda tarih sahnesindeki yerini aldı Vezir Nizamülmülk. O, yirmi dokuz yıllık vezirliği süresince devlet tecrübesi, bilgisi, teşkilatçılığı, yeniden yapılandırmacılığı ve Allah vergisi yetenekleriyle sadece Türk tarihine değil cihan tarihine de damgasını vurmayı başardı.Mezhep çatışmalarını ortadan kaldırarak sosyal barışı sağladıktan sonra sürgüne gönderilen ilim adamlarına itibarlarını iade etmekle kalmayıp stratejik vilayetlere medreseler kurarak ilmin bu topraklarda yeniden filizlenmesinin önünü açtı. Devlet teşkilatında yaptığı köklü yenilikler, toprak reformuyla ikame ettiği yerinden yönetim anlayışı, medrese plan ve müfredatları, ilim adamlarına sağladığı güçlü imkânlar, halifelerle sultanlar arasında sağladığı denge ile devlete yönelen iç ve dış tehditlerle yaptığı çetin mücadelesi günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor. Onun özellikle ayrılıkçı Batıni- Haşhaşi hareketin lideri Hasan Sabbah’ın devleti ele geçirip içerden çökertmeye yönelik sinsi planlarıyla ilgili mücadelesi günümüzde hala sıcaklığını korumaktadır.Mürsel GÜNDOĞDU’nun güçlü kaleminden Vezir Nizamülmülk romanını okurken medeniyetimizin derin kökleriyle yüzleşecek ve tarihin tekerrür edişine hayretler içinde tanıklık edeceksiniz.

...nın en başarılı devlet adamlarından âlim, şehit ... Nizamülmülk Kimdir? - Yeter Ki Siz Okuyun. - arabuloku.com ... . Asıl adı, İbû Ali Hasan olan Nizamülmülk, Doğu tarihinin yazdığı en büyük devlet adamlarından biridir. O, âdil bir Vezir-i âzam olmakla kalmamış, üniversiteler kurmak suretiyle bilimin yayılmasına çalışmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin efsanevi veziri ve Ortaçağ İslam dünyasının en başarılı siyaset adamlarından olan Nizamülmülk Horasan'ın Tus şehrinde dünyaya geldi. Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılınd ... Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk ... . Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İɾan'ın, Hoɾasan'da Tus şehɾinde doğmuştuɾ. Tac'ül-Mülk'ün Vezir Nizam'ül-Mülk hakkınԁaki iftiralarԁan biri ԁe şu iԁi: "Tac'ül-Mülk Sultana... Asıl adı Ebu Ali Hasan olan Nizamülmülk, 10 Nisan 1018'de İran'ın Tus kasabasında dünyaya geldi. Tarihin en önemli devlet adamlarından biri olarak gösterilen Nizamülmülk 1092 yılında öldürüldü. Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Selçuklu Devletine vezir tayin edildi. Zamanın halifesi Kaim bi emrillah tarafından Nizamülmülk ünvanı ile taltif edildi. Bu ünvanıyla tanındı. Nizâmülmülk, vezir olduğu 1064'ten, şehit edildiği 1092 senesine kadar aralıksız 20 9 yıl Büyük Selçuklu Devletine, tam bir dirâyet ve adâletle hizmet etti. Nizamülmülk Kimdir, Nizamülmülk Hayatı Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah'ın veziri, büyük devlet adamı. Adı Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan bin Ali'dir. Nizamülmülk, varlıklı bir aileye sahip olduğundan çok iyi bir yetişme tarzına sahiptir. Selçukluya 30 yıldan fazla vezirlik yapan Nizamülmülk, büyük vezir ve büyük üstat olarak da adlandırılır. Bir rivayete göre; fakir ve kimsesiz bir kadın, vezir Nizamülmülk'en bir müşkilinin halledilmesi için yardım istemiş. Nizamülmülk de durup onunla konuşmaya başlamış. Yine öyle görünüyor ki, vezir Nizâmülmülk'ün sultan Melikşâh'tan aldığı tam yetki geçici değildi. sonra, vezir Nizamülmülk ile Sultan Melikşah'ın karşı karşıya gelmesinin sebepleri nedir? "Nizamülmülk" ünvanını kendisine Büyük Selçuklu devletine vezir olduğu zaman dönemin halifesi Kaim Bin Emrillah vermiştir. Nizamülmülk, 1018 yılında İran'ın Tus şehrinde doğdu. Nizamülmülk kimdir? 27 Şubat 2014 Fatih Sel 3 Yorum. Çok adil bir vezir-i azam olan Nizamülmülk çeşitli yerlerde üniversiteler kurarak bilimin yayılmasına çalışmıştır. Nizamülmülk. Ebu Ali el-Hasan el-Tusi Nizam al-Mülk, (1018 - 14 Ekim 1092) Selçuklu Türklerinin ünlü veziri. Nizamülmülk adı zamanın halifesi tarafından verilmiştir. İran'ın Tus kasabasında doğmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular himayesine geçen Nizamülmülk 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Türk devletleri arasında ilk gelir-gider testini yaptıran vezir olmuştur. Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Büyük Selçuklu Devletine vezir tayin edildi. Zamanın halîfesi Kaim bi Emrillah tarafından Nizamülmülk ünvanı ile taltif edildi. Bu ünvanıyla tanındı. Bir rivayete göre; fakir v...