Kudret-Fiil İlişkisiİnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında

Seyithan Can

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Seyithan Can
TARİH
2019-12-31
ISBN
6059503631
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,79 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslam düşüncesinde Allah’ın mutlak irade, kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı hususu öteden beri tartışılagelen önemli konulardan birisi olmuştur. Çünkü Allah’ın sonsuz kudreti karşısında insan özgürlüğünü temellendirmek, dinî ve ahlaki sorumluluk açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Klasik kelâma bakıldığında konunun birçok yönden ele alınıp incelendiği görülür. Bu yönlerden biri de kudret-fiil ilişkisidir. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşüncesinde en çok tartışılan insanın özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan ‘kader’ konusuyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Yapıp ettiklerimiz, eğer ilahi takdirin zorunlu sevki ile meydana geliyorsa, seçme ve yapma kudretimiz ne anlama gelmektedir? Şayet bunlar, tamamıyla özgür irademiz ve kendi kudretimizle meydana geliyorsa o zaman Allah’ın her şeyi kuşatan mutlak irade ve kudreti nasıl açıklanacaktır?

...ü ve Sorumluluğu Bağlamında. İslam düşüncesinde Allah'ın mutlak irade kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı ... Kudret-Fiil İlişkisi - Seyithan Can : %32 İndirimli ... ... İnancımıza göre insan, fiilleri Allah tarafından yaratılsa da, irade sahibi olan ve istediğ. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla insan fiillerinde, insanın rolü ve Allah'ın kudreti olmak üzere iki yön söz konusudur. Fiildeki bu ortaklık, ayrı ayrı şeylere sahip olan ve sorumluluğu ortadan kaldırmayan bir ortaklıktır. Sorumluluk ve özgürlük, eylemi ahlaki yapan en önemli iki ... PDF Eylemde Sorumluluk ve Özgürlük ... . Fiildeki bu ortaklık, ayrı ayrı şeylere sahip olan ve sorumluluğu ortadan kaldırmayan bir ortaklıktır. Sorumluluk ve özgürlük, eylemi ahlaki yapan en önemli iki özelliktir. Bu pişmanlık (başka türlü de yapabilme ihtimalinden dolayı) insanın özgürlüğünü dolayısıyla sorumluluğu olduğunu gösterir. Anasayfa / Genel Arşiv / İrâde ve Sorumluluk Bağlamında KADER. irâdenin insana âit olduğunu, bununla berâber fiillerin yaratıcısının ise herşeyi yaratan Allah (cc) olduğunu ifâde etmişlerdir. ...irade ve kudret bağlamında değerlendirmişlerdir.[8] Ebu Mansur el-Maturidi ise irade özgürlüğü Bundan dolayı kulların fiillerinin gerçek fâili Allah'tır, insanlara fiilleri mecaz olarak nispet edilir....