Kudret-Fiil İlişkisiİnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında

Seyithan Can

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Seyithan Can
TARİH
2019-12-31
ISBN
6059503631
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
5,34 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslam düşüncesinde Allah’ın mutlak irade, kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı hususu öteden beri tartışılagelen önemli konulardan birisi olmuştur. Çünkü Allah’ın sonsuz kudreti karşısında insan özgürlüğünü temellendirmek, dinî ve ahlaki sorumluluk açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Klasik kelâma bakıldığında konunun birçok yönden ele alınıp incelendiği görülür. Bu yönlerden biri de kudret-fiil ilişkisidir. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşüncesinde en çok tartışılan insanın özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan ‘kader’ konusuyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Yapıp ettiklerimiz, eğer ilahi takdirin zorunlu sevki ile meydana geliyorsa, seçme ve yapma kudretimiz ne anlama gelmektedir? Şayet bunlar, tamamıyla özgür irademiz ve kendi kudretimizle meydana geliyorsa o zaman Allah’ın her şeyi kuşatan mutlak irade ve kudreti nasıl açıklanacaktır?

...başlık: İnsan Özgürlüğü Ve Sorumluluğu Bağlamında ... Kudret-Fiil İlişkisi - Seyithan Can : %32 İndirimli ... . Baskı tarihi: 31 Aralık 2019. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu İnsan, gücünün yetmediği, seçim yapabilme yetkisi olmayan konularda sorumlu değildir. Beytulhikme Int J Phil 9 (2) 2019 Doi: /beytulhikme.1494 Research Article: Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi Relationship between Responsibility and Freedom in. 23.80 TL. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşün ... PDF Eylemde Sorumluluk ve Özgürlük ... . 23.80 TL. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşüncesinde en çok tartışılan insanın özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan 'kader' konusuyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Kudret-Fiil İlişkisi İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında. İslam düşüncesinde Allah'ın mutlak irade kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı... İnancımıza göre insan, fiilleri Allah tarafından yaratılsa da, irade sahibi olan ve istediğ. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla insan fiillerinde, insanın rolü ve Allah'ın kudreti olmak üzere iki yön söz konusudur. Fiildeki bu ortaklık, ayrı ayrı şeylere sahip olan ve sorumluluğu ortadan kaldırmayan bir ortaklıktır. Sorumluluk ve özgürlük, eylemi ahlaki yapan en önemli iki özelliktir. Bu pişmanlık (başka türlü de yapabilme ihtimalinden dolayı) insanın özgürlüğünü dolayısıyla sorumluluğu olduğunu gösterir. Anasayfa / Genel Arşiv / İrâde ve Sorumluluk Bağlamında KADER. irâdenin insana âit olduğunu, bununla berâber fiillerin yaratıcısının ise herşeyi yaratan Allah (cc) olduğunu ifâde etmişlerdir. ...irade ve kudret bağlamında değerlendirmişlerdir.[8] Ebu Mansur el-Maturidi ise irade özgürlüğü Bundan dolayı kulların fiillerinin gerçek fâili Allah'tır, insanlara fiilleri mecaz olarak nispet edilir....