Resulullah'ın (s.a.v) Hutbeleri (2 Cilt Takım)

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2019-06-01
ISBN
6057689139
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
7,5 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

I. Cildi Oluşturan Bölümler:Kur’an, İlim ve Zikir: Ubudiyet (ibadetler):Muamelat (İnsani ilişkiler)II. Cildi Oluşturan Bölümler:Mücadele Ahlakı (Cihad)İmtihan Alanları (Fitneler)Resûlullah (sas) , Ailesi ve AhsâbıKıyametAlametleri ve Ahiret Genel Özellikleri:Peygamber Efendimiz’in (sas),çeşitli zaman ve mekanlarda irad etmiş olduğu temel hadis ve siyer kayanlarından derlenmiş olan 522 adet hutbesini içeren bu eser, ülkemizde bu kapsamda Türkçe çevirisinin yanısıra Arapça orijinalinin de karşılıklı sayfalar içerisinde sayfa ve paragraf tutar bir sunumda hazırlanmış özgün bir çalışmadır.Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiş, bu bağlamda orijinal metne sadakat ile birlikte okuyucunun eseri daha rahat okumasına sağlamak adına oldukça titiz bir çalışma yürütülmüştür. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiş ve bağlamda bir standartlık oluşması adına Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi imlası esas alınmıştır.Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları büyük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevrilmiştir.Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada luzümlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnotlarda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede metne azami ölçüde sadık kalınmıştır.Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte’de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme imkanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis noları da yazılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı biyografik bilgileri yer almıştır. Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sayısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yöntem oldukça istifadeli olacaktır.Hutbeler kitabı, hem içeriği hem 5 renk baskısı ve hem de oldukça güzel/albenili hazırlanmış cildi ile göz dolduran, ülkemizde hadis ve siyer alanında bu konsepte hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkıda sağlayacağı şimdiden belli olan bu çalışma ile Siyer yayınları bu alanda çıtayı bir seviye daha yukarı taşımıştır

...laşması 10. Üsâlme Bin Zeyd'in Bülka Üzerine Gönderilmesi: 10 ... Resulullah (S.A.V.)'In Dilinden Hutbeler - 2 ... . Resûluhah (s.a.v)'In Ölüm Dalgınlığı: 13. Dersler Ve İbretler. İlköğretİrnde belirli standartlar ol-mayınca, daha ileri seviyedeki eğitim ve öğretim için belli kurallardan bahset-mek daha da zorlaşmaktadır. A. RESULULLAH (s.a.v.) DÖNEMİNDEN ÖNCEKİ DURUM. Start by marking "Mekke ve Medine Dönemi (2 Cilt) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti by Celalettin Vatand ... Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti (2 Cilt Takım) ... . Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti by Celalettin Vatandaş. Problem: It's the wrong book It's the wrong edition Other. Hz. Muhammed'in babası Abdullah o henüz doğmadan ölmüştü. Annesi Amine (Emine) de altı yaşındayken ölünce çocukluğu dedesi Abdülmuttalib sonra da amcası Ebu Talip'in yanında geçti....