Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan
TARİH
ISBN
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
7,80 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Dervişlerle ve zaviyelerle alakamız, onların Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu meselesinin anlaşılması için üzerinde ısrarla durduğumuz bu garbe doğru akın işinde bize birer mümessil ve öncü gibi gözükmelerinden ileri gelmektedir. Bir çok köylere ismini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler; ve daima garbe doğru Türk akını ile beraber ilerliyen benzerlerini doğuran zaviyeler ve bu zaviyelerin harbe giden, siyasi nüfuzlarını Padişahların hizmetinde kullanan, zaviyelerinde Padişahları kabul eden ve onlara nasihat veren şeyhler, bizim alakamızı celb etmek için bir çok vasıflara haizdirler. Hele onların daha fazla yarı göçebe Türkmenler arasında telkinatta bulunuşu, köylerde yaşayışı, toprak işleri ile meşgul gözükmesi ve benimsemek için dağdan ve bayırdan toprak açması bu alakayı şiddetlendirmektedir. Filhakika, bilahare tanıyacağımız dervişlerin şehirlerdeki tekkelerde ayin ve ibadetle meşgul olan ve sadaka ile geçinen mümessillerinin aksine olarak, mütemadiyen kırlara, boş topraklar üzerine yerleşen ve henüz bir devlet memur ve aylıkçısı şekline girmemiş olan bu dervişlerin hayatı ve onları oralara iten kuvvetlerin manası anlaşılmağa layıktır.

... olan zaviyelerle, yeni bir memlekete gelip yerieşen kolonizatör Türk dervişleridir ... Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN: KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ ... . kunyesi tam olarak omer lutfu barkan, "istila devirlerinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler", vakıflar dergisi, cilt: ii, 1942, s. 279-304 seklindedir www.dervisan.com/yazi2/kolonizator.html. Bu nedenle idareciler tarafından hep dikkate alınmış ve süreç içinde de bir yandan absorbe edilmiş ve bir yandan da tasfiye edilmişlerdir. Bölüm: Kolonizatör Türk Dervişleri. Kolonizatör Türk dervişleri. 22 Haziran 2 ... İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler* - PDF... ... . Bölüm: Kolonizatör Türk Dervişleri. Kolonizatör Türk dervişleri. 22 Haziran 2019, 11:00. "Kolanizatör Türk Dervişleri" tâbiri merhum tarihçi üstad Ömer Lütfi Barkan'ın meşhur Kolanizatör Türk Dervişleri ve Zâvi...