Matüridi Kelamı

Ebu'l-Muin en-Nesefi

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Ebu'l-Muin en-Nesefi
TARİH
2019-05-03
ISBN
6052105467
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,13 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Klasiklerimiz, geçmişi anlamlandırmak ve geleceğimizin istikametini tayin etmede önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda onların tercüme edilmesi kültür ve düşünce dünyamıza ciddi katkılar sunacaktır. Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin, Bahru’l-Kelâm isimli bu eseri Mâtürîdî düşünceyi tanımak adına önemli bir katkı sunmaktadır.Eserde İslâm’ın inanca dair ilkeleri Mâtürîdî düşüncenin bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bunun yanında muhalif din ve mezheplerin görüşlerine de eleştiriler getirilmiştir. Bütün bunlar yapılırken akıl-nakil dengesi gözetilmiş, konular Kur’ân-Sünnet ve akli deliller ışığında belli bir insicamda işlenmektedir.

...in ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin Bahru'l-Kelâm ... Matüridi Kelamı Yusuf Arıkaner ... ... Matüridi Kelamı. Klasiklerimiz, geçmişi anlamlandırmak ve geleceğimizin istikametini tayin etmede önemli bir yer tutmaktadır. 34 TL. Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin, Bahru'l-Kelâm isimli bu eseri Mâtürîdî düşünceyi... Maturidl'nin eserlerinin yayımlanması ve Maturidi kelam anlayışı üzerinde çalışm~larının artması, Sünnilik içinde yeniden yapılanma ... MÂTÜRÎDÎLİK NEDİR? MÂTÜRÎDÎ KİMDİR? | İslam ve İhsan ... ... Maturidl'nin eserlerinin yayımlanması ve Maturidi kelam anlayışı üzerinde çalışm~larının artması, Sünnilik içinde yeniden yapılanmaya dair bir dikkat ve heyecan oluşturmaktadır. Akıl taraftarlığının Ebu Hanlfe'den sonraki önemli temsilcilerinden olan İmam Matüridi, Ebu Hanife'nin fikirlerini geliştirerek köklü bir kelam ekolünün oluşmasını sağlamıştır. 32.30 TL. Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin, Bahru'l-Kelâm isimli bu eseri Mâtürîdî düşünceyi... Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin, Bahru'l-Kelâm isimli bu eseri Mâtürîdî düşünceyi tanımak... Matüridi Akaidi (Bahrü l-kelam Tercümesi). Notlarla Tercüme Eden: Ramazan Biçer. Ebū l-mu īn en-nesefī, Māturīdī gelenek içerisinde Ebū Manṣūr el-māturīdī den sonraki en önemli isimlerden birisidir. Matüridi Kelamı/Ebü'l-Muin en-Nesefi en uygun fiyatı GittiGidiyor'da! Matüridi Kelamı/Ebü'l-Muin en-Nesefi incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın! Mâtürîdî kelâm, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. eden eserlerden hareket edildiği takdirde bu kurucunun Ebû Mansûr el-Mâtürîdî olduğunu söylemek gerekir. Matüridi Kelamı. Yeni. Ücretsiz Kargo. Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin, Bahru'l-Kelâm... Eşari ve Maturidi Kelam Ekollerinin İrade Görüşleri Hakkında Mülahazalar. Hz. Allah, insanoğlunu akıl ve irade ile techiz ederek sair bütün mahlukata mümtaz eylemiş, semavat ve arzdaki her şeyi... Matüridi Kelamı. Yeni. Ücretsiz Kargo. Geleneğimizin ve medeniyetimizin kilit taşlarından olan Mâtürîdî kelamında yeniden inşa edici bir konuma sahip Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin, Bahru'l-Kelâm... Geleneğimizin ve mede...