Üstün Zeka Üstün Yetenek

Hülya Akçay

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Hülya Akçay
TARİH
2019-05-04
ISBN
6058206496
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,74 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

ÜSTÜN ZEKÂ ÜSTÜN YETENEK, anne babalara, aile bireylerine farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Yaşanmışlıklardan ve bu alanda yapılmış akademik çalışmalardan yola çıkan eser, üstün potansiyelli bireyler ve onların genel ihtiyaç ve özelliklerine dikkat çekiyor.İlk bölümde zekâ ve yetenek kavramları ve zekâ testlerine dair bilgiler yer alıyor, tanılama süreci ayrıntılı olarak anlatılıyor. Eğitimci Naci Akgümüş ile yapılan söyleşide Milli Eğitim Bakanlığının resmî tanılama sürecine dair, (RAM,BİLSEMtanılamasüreçleri)sorularayanıtbulacaksınız. Psikolog Sema Şahin ailelerden gelen sorular bölümünü değerlendirdi. İkinci bölümde, Çocuk Gelişimi Uzmanı Hülya Akçay ve Dr. Y. Kenan Okur, üstün potansiyelliler alanında yapılmış bitirme, yüksek lisans, doktora tezleri vb. araştırmalardan önemli konuları derledi. Annelerin çocuklarıyla yaşadıkları sürece dair görüşleri, üstün potansiyelli çocukların okuma eğilimleri, öğrenme özellikleri, problem çözme becerileri, tanı öncesi/sonrası ve okulöncesi/okul zamanı yaşananlar, üstün potansiyelli bireylerin akranlarından ayrışan yönleri, aile içindeki konumları, sosyal hayattakarşılaştıklarıdurumlargibikonularyeralıyor. Üstün Potansiyelli Çocuklar Aile Eğitim Uzmanı Uğur Zat ile üstün potansiyellilerle ve onların aile eğitim süreçleriyle ilgili bir söyleşi aileler için yol gösterici olacaktır.ÜSTÜN ZEKÂ ÜSTÜN YETENEK kitabı, ailelerin en çok sorduğu sorulara bir cevap, tanılama süreçlerine dair bir rehber, üstün potansiyelli bireyleri tanımanın ilk adımı. 

...alama zekâ. 110-119 Parlak zekâ. 120-129 Üstün zekâ ... Üstün Zeka Ve Üstün Yetenek || OkulAraBul ... . Zekâ ve üstün yetenek kültüre göre değişkenlik gösterdiğinden göreceli bir kavramdır. Burada doğal yetenek ile üstün zeka eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Zeka olarak üstün olan çocukların üstün yetenekleri ergenlik ve yetişkinlikte de devam etmektedir (Kulaksızoğlu, 2004). Üstün zekâ, üstün yetenek içinde bir kavram sadece. Bildiren, "Anne-babalar genelde, çocuklarında buluna ... PDF 1. üstün zekâ ve özelyetenekliler ... . Bildiren, "Anne-babalar genelde, çocuklarında bulunan üstün yetenek ve hiperaktivite gibi farklılıkların üzerine gitmiyor. Unutmayın ki Allah herkese farklı yetenekler vermiştir. Bir insan üstün yetenek potansiyeline sahip olabilir. Örneğin Naim SÜLEYMANOĞLU kinestetik zeka alanında üstün yeteneklidir. Zek...