Tasavvuf Kültürü

Prof. Dr. Mustafa Kara

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Prof. Dr. Mustafa Kara
TARİH
2019-06-13
ISBN
6052167120
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
8,76 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Gösterişe ve dünya tutkusuna karşı zâhidâne bir başkaldırış olarak ortaya çıkan İslâm tasavvufu, ilâhî gerçekleri en yüksek seviyede kavramayı ve bu suretle marifetullaha ulaşmayı bütün gayelerin başına koydu. Bunun için de insanın her şeyden önce kendisini tanıması, nefsiyle hesaplaşması, beşerî yönünü hiçliğe indirerek ruhî cephesiyle mümkün olan en ileri seviyede ilâhî âlemle münasebet kurmasının gerektiğini savundu.

... ve tesirleri hakkında genel değerlendirmeler yapılacaktır ... İnsanin Tasavvuf Kültüründeki Yeri ve Onemi - Eodev.com ... . Ana sayfa » Tasavvuf Notları. Detaylar. Dizi: Tasavvuf Kültürü. İlk Basım Tarihi: 01/10/2018. Baskı Sayısı: 2. Bu âyet-i kerîmede âile hayâtı içinde tasavvufun önemsediği üç kavram öne çıkmaktadır. Şimdi sırasıyla bu kavramların Kur'an, sünnet ve tasavvuf kültürü açısından ihtivâ ettikleri mânâlara bir... Niçin tüketim kültürü ve tasavvuf? Çünkü ihtiyaç ... TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE KADININ YERİ - Somuncu Baba Dergisi ... ... Niçin tüketim kültürü ve tasavvuf? Çünkü ihtiyaç olgusunun yerini alarak sınırsız tüketime yol açan arzu ve istekler nefs kaynaklıdır. Tüketim kültürünü okumaya ekonomi derslerinden başlamak gerekir. Bir kısmımızın, tasavvuf sözünden, Mevlana, Yunus gelir aklına. Dikkat ederseniz hepsinde ortak bir konu vardır tasavvuf denildiğinde. RİVAYET KÜLTÜRÜ. Tasavvufî hayat ve düşüncenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü şekli ile tasavvuf teriminin delalet ettiği mana ve hükümlerin birçoğu Hz. Bununla birlikte, Osmanlı dönemi tasavvufunun tekke kültürü ile öne çıktığı görülmektedir. Medeniyeti ve Tasavvuf Kültürü. Bizim kültür coğrafyamızda kurulup gelişen bu "derunî hayat"ın adı ise tasavvuftur. BURSA TEKKELERİ VE BURSA KÜLTÜRÜ Tekke ve zaviyelerin işlevi Bursa tekkelerinin kültürümüze... Tasavvufta ise metot önemlidir, aktiflik esastır. Seyr-i sülûk bir mürşidin nezaretinde başlayıp devam eder. Mürşit merkezli bir yapılanma esas olduğundan silsile mevcuttur. ...NEŞET ERTAŞ  Neşet Ertaş In The Context of Turkish Sufi Culture and Circle Theory. eseri üzerinden Neşet Ertaş, Türk tasavvuf kültürü ve devir nazariyesi bağlamında. ele alınmıştır. Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Tasavvuf inanış ve düşüncesinin tarih boyunca dini ve bilhassa kültürel hayatımızdaki yeri ve önemi inkar edilemez bir... Son Güncelleme: 12.05.2020 12:57. Home / Posts tagged "tasavvuf kültürü". tasavvuf kültürü. 1 results found on thıs tag. Kategorisiz. Tasavvufî kültürün yaygınlığı konusunda bölgenin diğer İslam ülkeleriyle mukayese edilmesi mümkün müdür? Bu konuda kesin bir hüküm vermek için yeterli belge elimizde yoktur. Günümüzde tasavvuf denildiğinde, akla ne geliyor diye önce lütfen düşünelim. Eğer edebiyata, şiire meraklıysak, Tasavvuf edebiyatı gelir aklımıza. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı'na olan ilgi her geçen gün artarak büyüyor. Tarikat, gidilen yol anlamına gelir ancak bununl...