İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2019-06-10
ISBN
9755749044
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
12,74 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslâmdüşüncegeleneğinibütüncülbirtarzdaanlamayayönelikyayınlar,tarihîbirikimeyönelik basiteindirgenmişgenellemecikritiklerinetkisikarşısındateorikyetersizliğiaşmayayardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozofMian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser,İslâm düşüncetarihiileilgiliolarakoryantalistlerceyayınlanmışeserlerkarşısındageleneğiyeniden yorumlamaarayışlarınınciddibirmisaliniteşkiletmektedir.Bölümyazarlarınınbüyükkısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarınıkendidinamikleriiçindeanlamayımümkünkılmaktadır.Ayrıcaeserinbenzeribirçok eserdeyeralmayanİbnHaldûnsonrasıdönemidekapsıyorolmasıdolayısıyladenilebilirkibu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır.

... genellemeci kritikler. ve Toplum İslam Kelepir Kitaplar Language Literature and Novel Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat ... İslam Düşüncesi Tarihi 3; Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... . 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat Sanat - Mimarlık. Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat. Anahatlarıyla İslam Tarihi 3. 24 24. Mutlu Saylık. İslam Düşüncesi Tarihi 2; Filozoflar ve Düşünürler. 45 45. ...denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce ta ... İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... . İslam Düşüncesi Tarihi 2; Filozoflar ve Düşünürler. 45 45. ...denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Yazarın Diğer Eserleri. Mian Muhammed Şerif. İslam Düşüncesi Tarihi 2; Filozoflar ve Düşünürler. ...3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir... ...kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. İslam Düşüncesi Tarihi 2; Filozoflar ve Düşünürler. 45 45. Mian Muhammed Şerif. İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat ...3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir... Ana sayfa. Ürün. İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri. ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce.com... 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat...