İslam Düşüncesi Tarihi 3Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
TARİH
2019-06-10
ISBN
9755749044
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
6,49 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

İslâmdüşüncegeleneğinibütüncülbirtarzdaanlamayayönelikyayınlar,tarihîbirikimeyönelik basiteindirgenmişgenellemecikritiklerinetkisikarşısındateorikyetersizliğiaşmayayardımcı olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozofMian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser,İslâm düşüncetarihiileilgiliolarakoryantalistlerceyayınlanmışeserlerkarşısındageleneğiyeniden yorumlamaarayışlarınınciddibirmisaliniteşkiletmektedir.Bölümyazarlarınınbüyükkısmının inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce akımlarınıkendidinamikleriiçindeanlamayımümkünkılmaktadır.Ayrıcaeserinbenzeribirçok eserdeyeralmayanİbnHaldûnsonrasıdönemidekapsıyorolmasıdolayısıyladenilebilirkibu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır.

...lmayan İbn Haldûn sonrası dönemi de kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır ... İslam Düşüncesi Tarihi 3; Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... . 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat ...Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri - Edebiyat ve Sanat kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. İslam İktisat Düşüncesi Tarihi - [ Harac ve Emval Kitapları ]. Cengiz Kallek. Satıcı. ...Sufileri İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya ... İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve... ... . İslam İktisat Düşüncesi Tarihi - [ Harac ve Emval Kitapları ]. Cengiz Kallek. Satıcı. ...Sufileri İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yö. İnsan Yayınları Kolektif İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri... 9789755749044 İslam Düşüncesi Tarihi 3 Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri Edebiyat ve Sanat Bu açıdan İslâm düşüncesi tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır. Sayfa Sayısı : 576. Ebat : 16 x 21. İlk Baskı Tari...