Anadolu’da Alevi Ocakları ve Grupları

Dr. Cenksu Üçer

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Dr. Cenksu Üçer
TARİH
2019-12-31
ISBN
6057596475
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
10,97 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup olduğu ocakla anılan, günümüzde ise daha çok Alevî nitelemesi ile isimlendirilen, dînî ve sosyal hayatlarını tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır.Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine sahiptir. Bu farklılıkların yanı sıra şehirleşmeyle ortaya çıkan yeni gruplaşmalar, Alevî gelenek mensupları arasında geleneğe rengini veren ana unsurlarda dahi bazı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim ‘Hakk, Muhammed, Ali’ kabulü, dört kapı kırk makam anlayışları, yürütülen âdâb ve erkân, söz konusu âdâb ve erkâna dair eserler, cemler, semahlar, cemlerde ve semahlarda okunan deyiş ve nefesler, musâhiblik gibi toplumsal kurumlar, bunların kavramsallaştırılması ve uygulaması gibi gelenek mensupları arasında hemen hemen bütün alanlarda görülen farklılıklar, farklı ocak, silsile ve tasavvufî gelenek mensubiyetinin ve şehirli yeni oluşumların açık bir sonucudur. Bu durum, kabul edilen bir hakikatin tezahürünün devam ettiğini göstermektedir. Zira geleneğe göre “Yol bir, sürek bin birdir.”

...ikle yılda bir- Hacı... Cenksu Üçer. Kitap Tanıtımı ... Anadolu'da Alevi Ocakları ve Grupları Kitabını Satın Al - Nobel Kitap ... . Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar... ...tasavvuf ve tarikat hayatı kalıplarında şekillendiren ocak/topluluk ve gruplar ele alınmıştır.Alevî geleneğe mensup ocakların her biri farklı silsileler ve tasavvufî ekol mensubiyetine sahiptir. www.anadoluabf.org/default.asp. Türkmen Alevi Bektaşi ... Alevi Ocaklari | Sayfamiza Hosgeldiniz ... . www.anadoluabf.org/default.asp. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği. Alevilik Nedir (Alevi Islam Din Hizmetleri - CEM Vakfi). Anadolu Aleviliği'nde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu (Doç. Alevi Ocakları. Prof. Dr. Ali Yaman. hazırlanmasında Gloria Clarke'in Doktora tezinde verdiği veriler, C.E.M. Vakfı Genel Merkezi'nin Anadolu İnanç Önderleri You are here: Alevilik Dedeler ve Ocaklar. ...süren dinsel önderlik, İslam'la birlikte seyyitlik kurumu ile birleşerek Anadolu'daki Alevi Ocakları ortaya çıkmıştır. Franz Babinger " Anadolu'da İslamiyet (II) İslam Araştırmalarının Yeni Yolları". Ocak, Anadolu halk inançlarında büyük yer tutar. Bunun eski geleneklerle bağlantılı olduğuna dair birçok araştırmacı görüş belirtmiştir....