Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Semih Akkök

Responsive image
FİYAT
ÜCRETSİZ
YAZAR
Semih Akkök
TARİH
2020-04-30
ISBN
6257953849
DİL
TÜRK
DOSYA FORMATI
11,99 MB
BİÇİM
FB2 EPUB PDF

KİTAP AÇIKLAMASI

Miras bırakanın, sağlığında, farklı saiklerle, saklı paylı olsun ya da olmasın mirasçılarının tamamını yahut bir kısmını aldatarak, onlardan mal kaçırmak suretiyle miras haklarının tamamından ya da bir kısmından yoksun bırakmak için, işlemin karşı tarafı olan mirasçılarından biriyle ya da mirasçı sıfatı bulunmayan başka bir kimseyle anlaşarak, aslında bu kimseye bağışlamak istediği tapu siciline kayıtlı taşınmazını, genellikle satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi ivazlı bir sözleşmeye konu etmiş gibi göstermesi ve bağışlama sözleşmesini de bu sözleşmenin arkasına gizlemesi "miras bırakan muvazaası" ya da Yargıtay kararlarında ve uygulamada daha sık kullanılan şekliyle "muris muvazaası" olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, miras bırakan muvazaası, doktrinde görüşler ve Yargıtay kararları ışığında hukuki sonuçları ile birlikte ele alınmaktadır.

...as hakkı zarar gören Bu konu hakkında ayrıca Semih Akkök'ün "Türk Hukukunda Miras Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar" ... Miras Hukuku Arşivleri | Avukat Çağla YILMAZ ... ... ...Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar. Miras bırakanın, sağlığında, farklı saiklerle, saklı paylı olsun ya muvazaası, doktrinde görüşler ve Yargıtay kararları ışığında hukuki... Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar Semih Akkök On İki Levha Yayınları 9786257953849 Semih Akkök. ...Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar - Semih İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar - Semih Akkök. Miras bıraka ... Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna... ... . ...Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar - Semih İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar - Semih Akkök. Miras bırakanın, sağlığında, farklı saiklerle, saklı paylı olsun ya... Türk Medeni Kanunu. Miras Hukukunda miras mallarına tereke denilmektedir. Yasa koyucu Miras Hukukunda, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları ve muvazaalı işlemleri ile mirasçıların... ...Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar / Semih Akkök... en Miras bırakanın sağlığında farklı saiklerle saklı paylı olsun ya da olmasın mirasçılarının tamamını... ...İşlemleri ve Buna Bağlanan Huk...